Skellefteå 2030 – Vision om en grönare framtid. Del 2.

2018-07-21 09:24

ETT GRÖNARE SKELLEFTEÅ. DEL II.

 

vauban-4

Utvecklingen mot ett grönare Skellefteå, ett mera långsiktigt hållbart och framtidsinriktat Skellefteå, ställer stora krav på kommunens bostadsplanering. Kommunen kan inte längre sitta och vänta på att exploatörer ska kommer med förslag på tomter där de vill bygga sitt hus. I Miljöpartiets Skellefteå 2030 har kommunen förstått att man själva måste ta initiativ för att styra utvecklingen genom att planera nya områden. Nya områden som är större en bara en fastighet eller bara ett kvarter, som det var på 2010-talet. Nya bostadsområden har nu också börjat exploateras. På östra Moröbacke, öster om ridhuset har ett område börjat växa fram och i Tjärn har man nu när järnvägen och nya E4:an är på plats börjat planera för ett bostadsområde i sluttningen upp mot Byberget.

vauban-3

Men det är särskilt det nya området I södra Bergsbyn som har låtit tala om sig. Södra Bergsbyn är nämligen en från grunden uppbyggd och konsekvent planerad grön stadsdel. Ett kretsloppsanpassat bostadsområde dit folk vallfärdar från hela landet för att lära sig om det hållbara byggandet och boendet. Där kan man se separerade avloppssystem där näringsämnen tas tillvara och används till odlingarna. Det komposterbara avfallet mals ner och pumpas direkt till biogasverket. Där kan man se byggnader, både småhus och flerbostadshus som är uppförda I trä och cellullosafiber, och i en passivhusstandard som egentligen inte behöver nån annan tillförsel av energi än hushållsel.

vauban-sol2

Hushållselen kommer till allra största delen från solcellerna på taken och från litiumbatterierna på vinden. Batterier som tillverkats i Norra Bergsbyn. Naturligtvis är området byggt för ett generationsboende. Här finns både ägda och hyrda bostäder liksom barnomsorg och trygghetsboende. Mark för egna odlingar av mat finns i området liksom källare för vinterförvaring. En populär hästgård finns också i Södra Bergsbyn. Stadsdelen på östra Moröbacke använder även närheten till ridhuset som profilskapande dragplåster för området, vilket påtagligt ökat intresset för att bosätta sig där.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *