Vem tar parti för glesbygden?

2018-06-28 16:32

Den Moderata riksdagsledamoten Edvard Riedel verkar fokusera hela sin kampanj på att lova sänkt bränsleskatt som enligt honom skulle vara en räddning för Norrland. Han är visserligen inte ensam. Det är ett gammalt, beprövat och tacksamt populistiskt utspel att lova sänkt bränsleskatt. Så var det också före 2006, innan Alliansen fick makten och höjde bränsleskatten. Det är svårt att begripa varför alliansens politiker klamrar sig fast vid åsikten om att det skulle vara just priset på bränsle som avgör Norrlands framtid. Svårt att begripa eftersom det helt enkelt är fel. Låt mig försöka reda ut varför.

landsbygd

Höjda drivmedelsskatter drabbar mest de som kör bil längst. Den statistik som finns tillgänglig över vilka som kör längst kommer från försäkringsbolagen. Den visar att de bilar som har längst årlig körsträcka är bilar som finns utanför de större städerna i fr a syd- och mellansverige. Det är de som pendlar långa sträckor till Stockholm, Uppsala, Göteborg m fl större städer som kör mest bil. Stadsborna kan åka kollektivt, men de som bor utanför städerna kör ofta bil. De väljer bilen för att det är enklare, för att det går snabbare, för att det inte kostar mycket mer.

 

Höjda skatter på drivmedel drabbar alltså inte särskilt Norrland. Det drabbar särskilt landsbygden. Landsbygder finns det i hela Sverige. Däremot är vissa delar av norra Sverige särskilt glest bebodda. Vi talar då om inlandskommunerna där det nästan bara finns landsbygd. Men en sänkning av bränsleskatten är inget träffsäkert instrument för att gynna Norrlands inland. Den skulle i första hand gynna de som kör mest – alltså utanför storstäderna. En differentiering av bränsleskatten i olika kommuner eller regioner som Miljöpartiet tidigare drivit, har visat sig vara svårt (omöjligt?) på grund av skattelagstiftning och EU-regler. Dessutom är det ju verkligen inte bara bränslepriset som är problemet i de glesare bebodda kommunerna.

 

Servicenivån i inlandskommunerna ligger på en lägre nivå. Särskilt nu efter Alliansens privatiseringar av vissa, tidigare statliga verksamheter. Det kan vara svårt att undvika att åtminstone tillgängligheten till servicen är sämre där det är glest bebott. Men det som känns orättvist i sammanhanget är att man i dessa kommuner oftast också har den högsta skatten. Genom att höja grundavdraget i Norrlands inlandskommuner till 120 000:- som Miljöpartiet nu föreslår, skulle ge invånarna i dessa kommuner ungefär 1 000:- mer per månad i plånboken. Det skulle vara förenligt med svensk skattelagstiftning. Det vore ett stöd och en kompensation till de som bor i Norrlands inland som skulle vara välriktat. Ett stöd direkt till de som har den sämre tillgängligheten och de ökade omkostnaderna. Jag tycker det är bättre än Edvard Riedels utlovade stöd som skulle gå mest till bilister som bilpendlar till storstäderna istället för att ta bussen.

Vad tycker du?

2 kommentarer om “Vem tar parti för glesbygden?”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *