Det hållbara folkhemmet där alla får plats

2018-06-14 16:32

Visst är det konstigt? Varje dag man öppnar en tidning så får man höra att Sverige är i kris. Varje dag man slår på TV:n får man höra invandringen skapar en katastrof. Systemkollaps är ett ord som har använts flitigt. Men ingenting av det här upplever jag med egna ögon. Jag upplever att vi lever i ett land som erbjuder ett bättre liv än de allra flesta andra länder i världen. Jag upplever att vi har fått det märkbart bättre, fr a materiellt än vi nånsin har haft tidigare. Men sånt får man tydligen inte säga offentligt längre i det här landet. Åtminstone är det ingen som gör det.

Men om vi skulle försöka ta reda på hur det verkligen förhåller sig, så är ju statistik det verktyg som brukar kunna ge ett svar på hur utvecklingen ser ut. Om jag använder statistik från Näringslivets ekonomifakta, kan väl ingen heller påstå att siffrorna skulle vara tillrättalagda eller förskönade.

Med den stora invandring vi har haft de senare åren så skulle man kanske kunna tro att arbetslösheten har stigit. Så här ser den aktuella statistiken ut för arbetslöshet.

statistik-arbetsloshet

 

I den politiska debatten brukar det alltid vara bråk om ifall det är nivån på arbetslösheten eller sysselsättningen som är viktigast att mäta. Därför redovisar jag här också Sysselsättningsnivån, som alltså visar sig vara stigande.

sysselsattning

Har det här då inneburit att vi fått det ekonomiskt bättre? Ja, hushållens disponibla inkomst har stadigt ökat och visar inga tecken på att minska. Men då ska vi också tänka på att denna statistik är räknat per capita och inte tar hänsyn till att inkomstskillnaderna har ökat mycket kraftigt under perioden. Sverige har fått det bättre, men inte alla svenskar. DET problemet finns anledning att diskutera. Men den diskussionen finns inte heller i den politiska debatten idag.

hushallens-disponibla-inkomst

Det viktiga är ju ändå vad vi kan få för pengarna. Det vill säga reallöneutvecklingen. Här kan vi se att den var stillastående 2010, men att vi därefter haft en stadig ökning av lönen i förhållande till inflationen.

real-loneutveckling

 

Men på lång sikt är det ändå företagandet som är det viktigaste för landets utveckling. Om inte det finns ett gott näringslivsklimat vill ingen satsa på och driva företag. Då skapas heller inga arbeten och inte de pengar som behövs för framtidens välfärd. Så hur ser det då ut med företagandet i Sverige? Har antalet företag blivit färre sedan Alliansen avgick? Nej. Efter en liten dipp 2012 så har antalet företag haft en måttlig, men ganska stabil ökningstakt.

antalet-foretag-i-sverige

Jag måste så avsluta med tillväxten. Även om jag tycker att BNP är ett dåligt mått på tillståndet och välfärden i ett samhälle, så är BNP det tillväxtmått som brukar användas i samhällsdebatten för att visa på stagnation och misslyckande. På att det går dåligt. Det mått som ekonomer och näringsliv brukar luta sig mot när de kritiserar den förda politiken. Och hur har den snabba befolkningsökningen, delvis beroende på den stora flyktinginvandringen 2014 påverkat. Om vi snabbt blir fler borde ju BNP/capita rimligtvis sjunka? Men så ser inte verkligheten ut. Efter en stagnerande period mellan 2011 och 2013, tog BNP-tillväxten, även per capita fart igen 2014. Därefter har den varit stabil hela den senaste politiska mandatperioden. Flyktingvågen 2014 lämnade alltså inga negativa spår i tillväxtstatistiken. Möjligen ett positivt.

bnp_capita

Att den politiska oppositionen vill måla en annan bild av läget hör väl till spelets regler. Men att även public service media så ensidigt förmedlar deras felaktiga bild och förtränger fakta är inte okej.

 

Jag menar med detta inte att allt är frid och fröjd och att inget kan bli bättre. Det finns många uppgifter att ta itu med, både i Sverige och internationellt. Klimathotet, miljöförstöringen, den bristande tron på demokrati, den ökande ekonomiska ojämlikheten, bostads- och utbildningssegregationen. Men jag menar att vi aldrig har haft så bra förutsättningar att ta itu med uppgifterna som nu. Vi har en stabil ekonomi. Vi har en positiv utveckling av såväl näringsliv som arbetsmarknad. Vi har möjligheterna. Vi i Miljöpartiet har viljan. Om vi alla tillsammans kunde fokusera på de viktiga framtidsfrågorna, är det nu  förutsättningarna finns för att sätta igång arbetet för det stora framtidsprojektet: Det hållbara gröna folkhemmet där alla får plats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *