Vattenfalls brunkol i 8 punkter

2016-05-25 11:00

 Vattenfalls brunkolsverksamhet har legat som ett brunt skynke över den här Regeringen ända sedan valrörelsen. Jag har hela tiden varit plågsamt medveten om vilket problem det här skulle bli för Regeringen och för Miljöpartiet. Men jag har inte själv haft någon lösning på problemet. Det är lätt att slänga ur sig principiella åsikter. Svårare är att veta vad som är juridiskt möjligt och vad olika ställningstaganden verkligen skulle leda till för resultat i slutänden. För jag tycker att kolfrågan måste tas på allvar utifrån den parlamentariska, juridiska, ekonomiska och klimatmässiga situation vi befinner oss i. Klimat är viktigare än plakat. Jag har i alla fall nu försökt sammanfatta mina tankar i åtta punkter. Det här är min åsikt om Vattenfalls kolverksamhet:

 kolgruva

 

1. Problemen med Vattenfalls kolverksamhet har sitt ursprung i den huvudlösa expansionen på den Europeiska energimarknaden som Vattenfall hade uppdrag att göra under Alliansregeringens tid. Glöm aldrig detta.

 

2. Hur mycket koldioxid som släpps ut i Europa styrs av utsläppsrätter som köps och säljs på en marknad..

 

3. Det spelar ingen roll för klimatet vilket land eller företag som släpper ut den koldioxid som utsläppsrätterna tillåter.

 

4. Avveckling av ett kraftverk (kol- likaväl som kärn-) måste göras i samverkan med staten där det finns. Det är Tyskland som bestämmer vilken energimix Tyskland ska ha.

 

5. Att sälja frigör kapital som gör det möjligt att utveckla den nya inriktningen hos Vattenfall – Förnybar energi.

 

6. Slagordet ”LÅT KOLET LIGGA” kommer aldrig att bli uppfyllt på en avreglerad energimarknad genom att snälla företag köper upp kolgruvor eller kraftverk och lägger ner en lönsam verksamhet.

 

7. Slagordet ”LÅT KOLET LIGGA” har möjlighet att bli uppfyllt om politiska beslut gör det otillåtet eller olönsamt att bedriva verksamhet som släpper ut koldioxid i stor omfattning. (jfr den avveckling av kärnkraften som äntligen håller på att bli verklighet i Sverige)

 

8. Det bästa Vattenfall och Sverige kan göra i nuvarande läge är att sälja kolkraften och satsa pengarna på förnybar energiproduktion samt att annullera utsläppsrätterna. På så vis skulle koldioxidutsläppen i Europa minska samtidigt som Vattenfalls möjligheter att utveckla sin förnybara energiproduktion ökar.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *