En bättre regional balans

2016-03-15 23:32

Förra veckan presenterade Regionindelningskommitten sitt förslag till ny regionindelning av Sverige. Förslaget var ganska förväntat tycker jag, men mycket väl presenterat av Barbro Holmberg (Tiger Woods svärmor). Hon tryckte mycket på att Sverige idag har blivit alltför ”assymetriskt” med tre starka tillväxtområden och med övriga landet som avfolkningsbygd.

 

Storregioner

Storregioner enligt Regionindelningskommitten

 

Hon menade att Sverige därför behöver få mera jämnstarka regioner. Regioner som har ungefär samma förutsättningar för att klara ansvaret för sjukvården och den regionala utvecklingen.

 

Jag tycker regionreformen är bra. Jag tror att regionreformen är nödvändig för att undvika förstatligande av viktiga samhällsuppgifter som idag länen ansvarar för. Men jag tycker inte den föreslagna indelningen lever upp till de ambitioner jag har. Inte heller de ambitioner som Barbro Holmberg gav uttryck för i presentationen. Jag menar: om ambitionen är jämnstarka regioner borde inte de områden som har den snabbaste befolkningstillväxten bilda de största regionerna befolkningsmässigt. På det viset byggs ju en ny assymmetri in från början och kan förväntas bara bli större.

 

Att norrlandsregionen inte kan bli större än de fyra nordligaste länen verkar alla vara överens om. Avstånden blir ju så gigantiska. Men befolkningsmässigt handlar det bara om en knapp miljon invånare. Detta ska då jämföras med den föreslaga Stockholmsregionen på 2,4 miljoner, Svealandsregionen på 1,9 miljoner och västra Götalandsregionen på 2,2 miljoner. Det blir inte jämnstarka regioner. Det bör arbetas vidare med förslaget för att uppnå syftet med reformen.

 

Stockholms kommun (med 0,9 milj. inv.) har uttryckt ointresse för reformen. Tycker de klarar sig bra ändå, vilket förmodligen är sant. Varför inte då låta dem stå utanför regionreformen, alternativt bilda en egen stadsregion med en knapp miljon invånare? Då skulle det övriga länet kunna bilda en Roslagsregion med Gotland på 1,4 miljoner invånare.

Storregioner med en bättre regional balans

Storregioner med en bättre regional balans

Västra Götaland är en region som är stor nog redan idag (1,6 milj.). Värmland bör inte läggas till utan istället bilda en Bergslagsregion tillsammans med Dalarna och Örebro län. En sådan Bergslagsregion skulle få ungefär samma befolkningsmängd som Norrlandsregionen. Den återstående Svealandsregionen skulle fortfarande ha en befolkning på nästan 1,4 milj.

 

Med en sådan indelning skulle man kunna tala om en rimlig regional jämvikt. Samtidigt som det skulle finnas regionssjukhus med specialistsjukvård i alla regioner samt universitet och högskolor med forskning. Nu finns ju andra saker att ta hänsyn till också, som arbetsmarknadsregioner och kulturella/traditionella samband. Men med en regionindelning som den jag skissat på skulle Sverige få en tydligare regional balans som kunde ha förutsättningar att bestå åtminstone under en liiite längre period.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *