Det går bra nu

2016-02-02 17:46

Har du också upplevt att det ibland kan kännas som det finns parallella universum? Som att det du ser och upplever, det ser och uppfattas inte av andra. Ibland kan jag få den känslan och särskilt stark är den nu. Vi lever i en tid där samhällsdebatten i Sverige präglas av elände, katastrof, sammanbrott. Av att något måste göras NU för att RÄDDA SVERIGE, politiken läggas om och Regeringen bytas ut. Annars hotar undergången. Hur jag än försöker kan jag inte känna igen mig i den beskrivningen. Det är INTE DET Sverige jag lever i. Det är INTE DET Sverige jag ser omkring mig. 

 

Visst finns det mycket hotfullt ute i världen idag. Vi har klimatutmaningen och vi har mycket arbete kvar att göra när det gäller t ex kemikalier. Vi har mera krig i världen än på länge, vilket leder till död och elände. Det leder också till att vi har mera flyktingar i världen än på länge. Det som också är hotfullt är att demokratin verkar vara på återgång. Nyfascistiska rörelser växer i både Europa, Mellanöstern och Afrika. Rörelser med det gemensamma synsättet att VI är bättre än DOM, och som med våld och terror vill driva igenom sina populistiska och kvasireligiösa villfarelser. I vissa länder också inom det parlamentariska systemet.

 

Men Sverige är ju faktiskt väldigt förskonat från effekterna av de stora hoten i världen. Visst har vi ett ansvar för att hjälpa till att lösa världshoten. Det ska vi ta. Men vi måste också kunna se att vi i Sverige har det fantastiskt bra. Vi har faktiskt aldrig haft det så bra som nu. I samhällsdebatten brukar problem och hot  alltid beskrivas med statistik. Särskilt när det gäller ekonomisk utveckling. De senaste åren har det inte varit mycket statistik i debatten. Mera känsloargument. Kanske för att statistiken inte bekräftar den eländesbild som är så dominerande. Jag är själv absolut ingen statistiknörd, men eftersom ingen annan visar de här kurvorna får väl jag göra det.

 

Arbetslösheten är sjunkande. Från en nivå på 8% våren 2014 har den sjunkit till en nivå nära 7% idag.

diagram a-löshet

 

I debatter brukar det alltid vara diskussion om ifall det är nivån på arbetslösheten eller sysselsättningen som är viktigast att mäta. Därför redovisar jag här också Sysselsättningsnivån, som alltså visar sig vara stigande.

diagram Sysselsättning

 

Har det här då inneburit att vi fått det ekonomiskt bättre? Ja, hushållens disponibla inkomst har stadigt ökat och visar inga tecken på att minska. Men då ska vi också tänka på att denna graf är räknat per capita och inte tar hänsyn till att inkomstskillnaderna har ökat mycket kraftigt under perioden. Sverige har fått det bättre, men inte alla svenskar.

diagram inkomster

 

Om vi istället då tittar på reallöneutvecklingen för en specifik grupp, och väljer gruppen tjänstemän som jag själv tillhör, så kan vi se att det var en reallönesänkning 2008 och stillastående 2011, men därefter en stadig ökning av lönen i förhållande till inflationen.

diagram reallöner

 

Men på lång sikt är det ju ändå företagandet som är det viktigaste. Om inte det finns ett gott näringslivsklimat vill ingen satsa på och driva företag. Då skapas heller inga arbeten och inte de pengar som behövs för framtidens välfärd. Så hur ser det då ut med företagandet i Sverige? Har antalet företag blivit färre sedan Alliansen avgick? Nej. Efter en liten dipp 2012 så har antalet företag haft en ganska stabil ökningstakt.

diagram företag

 

Jag måste så avsluta med tillväxten. Även om jag tycker att BNP är ett dåligt mått på tillståndet och välfärden i ett samhälle, så är BNP det tillväxtmått som brukar användas i samhällsdebatten för att visa på stagnation och misslyckande. På att det går dåligt. Det mått som ekonomer och näringsliv brukar luta sig mot när de kritiserar den förda politiken. Hur ser då BNP-utvecklingen ut de senaste åren? Jo efter några turbulenta perioder mellan 2010 och 2014, har den positiva utvecklingen varit stabil sedan valet. Är det därför den här statistiken inte har passat in i samhällsdebattens krisfokusering?

diagram BNP

 

Jag menar med detta inte att allt är frid och fröjd och att inget kan bli bättre. Det finns många uppgifter att ta itu med, både i Sverige och internationellt. Men jag menar att vi aldrig haft så bra förutsättningar att ta itu med uppgifterna som vi har nu. Vi har en stabil ekonomi. Vi har en positiv utveckling av såväl näringsliv som arbetsmarknad. Vi har möjligheterna. Om vi alla tillsammans kunde fokusera på de viktiga framtidsfrågorna, är det nu vi har förutsättningarna att sätta igång arbetet för det stora framtidsprojektet: Det hållbara gröna folkhemmet där alla får plats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *