ÄNTLIGEN

2016-01-28 19:02

region norr

 

En nyhet som jag tycker är väldigt bra är att det nu verkar bli verkstad i arbetet med att bilda en stor region i övre Norrland. Efter åratal av Moderat obstruktion inom statsmakten, har vi nu äntligen fått en Regering som har en uttalad vilja att driva igenom reformen. En Regering med en minister som har frågan på sitt bord och som har utsett en förhandlingsperson för att hitta de ”smörjmedel” som behövs för att reformen ska tas emot positivt i de olika länen. Precis som jag sagt vid flera tillfällen i Kommunfullmäktige: – Det måste finnas en uttalad vilja och en ledning av processen från staten, för att länen ska kunna samsas om att bilda storregioner.

 

Vi i Västerbotten har länge haft en stabil majoritet för en stor regionbildning. Men i Västernorrland är det bara ”nolaskogsarna” som helt varit med på tåget. Sundsvallområdet har varit starka motståndare. Nu har tydligen det motståndet släppt. Västernorrland har enats om att vilja bilda en stor region i övre Norrland. Även Norrbottningarna som tidigare varit splittrade har nu tagit ställning för. Till och med Jämtarna, som varit de starkaste motståndarna, har tydligen släppt på garden och öppnat för att kunna gå med.

 

Varför är det då så viktigt att bilda en stor Region istället för de nuvarande länen? Jo utvecklingen mot stordrift och effektivisering i samhället har (tyvärr?) sprungit ifrån den gamla indelningen. Både företag och myndigheter har redan börjat organisera sig i större enheter. Samhället har blivit alltmera högteknologiskt och resurskrävande. Vi behöver mera av samordning, samverkan och gemensamma satsningar för att klara av framtidens krav. Det gäller inom alla områden, men är kanske tydligast inom sjukvården. Alternativet till stora regioner är att allt mera av makt och samhällsfunktioner förstatligas och att beslutsfattandet flyttar till Stockholm.

Med bildandet av en stor region i övre Norrland är min förhoppning att dessa fyra län, som har ganska likartad struktur och samma problem, skulle få ett större ansvar för frågorna om den regionala utvecklingen. Att beslutanderätt flyttades från Stockholm till Regionparlamentet. Så var också tanken i den av Mats Svegfors ledda Ansvarsutredningen, som ligger till grund för hela idén om Storregioner. Ett större ansvar och en beskattningsrätt, som förhoppningsvis skulle kunna göra det lite enklare att få behålla en del av vinsterna från utnyttjandet av våra naturresurser. En liten återbäring från gruvorna, vattenkraften och vindkraften.

 images

 

Hittills har försöken till att komma överens mellan länen strandat i ett tjafs om var residensstaden ska ligga. Socialdemokraterna i Västerbotten återöppnade den diskussionen härom veckan med att säga att det var en öppen fråga. Det var inte självklart att det skulle vara Umeå. På detta kontrade Moderaten i Umeå med att det visst var självklart. Han skulle slåss med näbbar och klor för att Umeå skulle bli huvudstad. Jag hoppas Regeringen ser till att lösa den här frågan. Regionbildningen ska inte få falla på ett byapolitiskt gräl. Jag tycker det borde ordnas på samma sätt som i Västra Götaland. De centrala funktionerna är där uppdelade på flera orter. Naturligtvis bör de funktioner som kräver mycket resor och besök vara lätt tillgängliga, men alla administrativa tjänster borde inte idag 2015 behöva vara det. Med tanke på avstånden torde det vara lämpligt med lokalkontor för vissa av verksamhetens tjänster. Lokalkontor strategiskt utspridda över den norra halvan av Sverige, som ju faktiskt är det område vi pratar om i sammanhanget.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *