DET DUGER INTE ATT STÄLLA INDIVIDEN MOT FAMILJEN

2016-11-16 11:12

Replik på ledare i Norran 7/11: Därför har Alf Svensson fel när han vill sätta familjen före individen.

Malin Lernfelt menar att det är och bör vara individen som är samhällets minsta enhet. Nåja, skribenten har då också att bemöta FN:s konvention ,där det entydigt slås fast att ”familjen är samhällets naturliga och grundläggande enhet”. Det duger således inte att ställa individen mot familjen,
En väl fungerande familj , som får det stöd från samhället som stärker dess ställning, inte utarmar den, är den bästa garantin för individens utveckling. Det gäller inte minst barnen.

Modern och internationell forskning dokumenterar hur viktiga , och nära nog oersättliga, de första levnadsåren är för att barn upp i åren ska känna trygghet och välbefinnande.VI ska göra allt vad vi kan för att dylika forskningsresultat blir bekantgjorda också i vårt land.

Ett av vårt lands största problem är barns och ungdomars psykiska ohälsa. Det är märkligt att det ofta förtigs i samhällsdebatten.Inom Socialtjänsten är man väl förtrogen med vilka svåra konsekvenser det får för barn när familjen inte mår bra. Socialpolitiken bör därför enligt vår mening , vara inriktad på att uppväga familjers eventuella brister, inte att överta familjers roll.

Från politikerhåll ordas det nu och då , men enligt vår uppfattning alldeles för sällan, om familjens betydelse. Samtidigt övertar politiker den roll och beslutsfunktion som generellt och naturligt bör tillhöra familjen.Vi menar att detta måste påpekas och faktiskt motverkas.

Individualismen har i vårt land drivits så långt att vuxna individers vilja och intresse ställs framför barnens självklara rätt. Detta finner vi inte vara acceptabelt och i överensstämmelse med vad verkligheten fordrar.

Givetvis kan vi alla erinra oss att kvinnor och barn, i synnerhet historiskt , trängts undan och hållits nere. Vi pläderar inte alls för ett patriarkaliskt samhälle, men vi ivrar för barnen rätt och trygghet, och just därför anser vi att familjen måste lyftas fram i opinionsbildning och lagstiftning i vårt land.

Alf Svensson/ f.d partiledare för Kristdemokraterna och EU-parlamentariker,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *