Boenden och Trygghet för äldre saknas!

2016-10-30 23:01

Den 19 september fanns ett debatt inlägg från Marie-Louise Forslund Mustaniemi ordförande för Kristdemokraternas kvinnoförbund, samt Rosalie Keller, vice ordförande i kvinnoförbundet i Västerbotten under rubriken” mellanboende, en boendeform som behövs”. Det handlar om äldres behov att kunna välja boende, vård och omsorgsinsatser! I en situation i vår kommun , då vi ser att kunna hitta alternativt boende är en utopi, då bostadsmarknaden och Skebo inte kan ge några alternativ till trygga boenden. Det kan finnas möjlighet för äldre som bor eller önskar bo i ytterområdena att få en lägenhet. Men för de som inte ser detta som en möjlighet är Strandgårdens få lägenheter tillsammans med det föreningsdrivna boendet Tryggheten näst intill en omöjlighet att komma dit. Valfrihet inom äldreboendet i Skellefteå är något som inte finns på socialdemokraternas karta, men i Umeå går det hur bra som helst. Vid debatten nyligen i kommunfullmäktige konstaterade jag ”att ingenting nytt under Skellefte-solen, min motion om alternativ i vården från 1992 och nu en motion från centern om LOV i äldreboende fick samma tråkiga bemötande 2016. Nej , nej , nej!

I Skellefteå behövs detta ”Mellanboende” , då man ser situationen beskriven i underlag för landstingsbudget 2017 i ett dokument från Folkhälso- och Primärvårdsnämnden i Skellefteå/Norsjö-.Nya personer under åren 2013-15 med demensdiagnos, som har konstaterats vi geriatrisk klinik i S.är 476 .Plus 169 personer konstaterade i primärvården, jämfört med antalet diagnoser ställda i NUS geriatrisk klinik 182 personer, samt hela länets övriga primärvård 250 personer. Alarmerande siffror för vår kommun.!

Vi Kristdemokrater ser situationen som mycket allvarlig för den äldre befolkningen. På ålderns höst måste trygghet finnas att få, efter ett långt liv, då krämpor och ensamhet tränger på.Då det i stort sett är dementa som får en äldreboendeplats i kommunen, så känner vi till att situationen är akut för många. Livslust och livsinnehåll saknas , matleda i ensamheten skapar medicinska problem, som inte går att negligera.

Jag har i en motion tillsammans med gruppledaren Charlotta Enqvist nyligen lämnat in en motion, där vi Kristdemokrater menar att en äldreboendegaranti , som ger alla över 85 år, oavsett om de har haft hemtjänst tidigare eller inte, rätt att välja när och om de vill flytta till ett trygghetsboende eller serviceboende. Värdig omsorg om äldre måste vara A och O , och det är det inte NU:

Lena Sandberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *