Söndag 4 september i Sverige och Skellefteå.

2016-09-04 23:29

Det är söndag 4 september och på många platser i Sverige har manifestationer ordnats om Vårdkrisen i Sverige. Skellefteborna har all anledning att lyssna till uppropet på Torget ( Möjligheternas torg), där många talare från professionen, men även ”vanliga” invånare tog till mikrofonen, för att få ut budskapet ”NU RÄCKER DET”. Vårdplatserna är dubbelt så många i Finland , i Tyskland tre-dubbelt o s.v.Vi är framgångsrika på många områden ex. cancervården,hjärtsjukvården, teknikanvändning som underlättar för den enskilde, men hela tiden är perspektivet ekonomin , inte människan. Människan är inte en helhet, utan professionen tar hand om sekvenser av människan. Kurt Boman , professor talade ex. om HOPP-projektet , ett framgångsrikt projekt både ekonomiskt och mänskligt som lades ner. Ett team arbetade alltså med hjärt-lungsjuka patienter och kunde bespara patienterna inläggning på sjukhuset.Flera andra positiva fakta presenterades av talare under manifestationen, Skellefteå lasarett har ett framgångsrikt koncept ”Skellefteandan”, men hur länge till.? En ansvarig platschef är ett måste! Men som kommun måste regeringspartiet bli mer aktiva på att hitta lösningar , som lyfter både näringsliv, kommunikationer och annat som bidrar till att vården får fler händer, fler medborgare som betalar skatt.

Jag sitter och läser min debattartikel i Norran från december 2013 då jag var vice ordf. i Patientnämnden, där jag skrev att det var viktigt att Skellefteborna fick veta fakta om överbeläggningarna på vårt sjukhus.Arbetsmiljöverket hade många besök i ” Staan” , då vi ledde statistiken i landet. NU är det tillfälliga toppar , som är besvärliga, sedan kommunen ”tar hem sina patienter” mycket snabbare än tidigare, Till vilket pris? Hjälpmedelsfunktionen i länet har stora brister, och det drabbar den lilla människan. Jag har ett aktuellt fall ! Igår skulle min snart 90-åriga vän hem efter ett benbrott. Vårdbedömaren från kommunen lovade oss med varm stämma i onsdags -ALLT SKA VARA KLART DÅ DU KOMMER HEM-Det enda som fanns var ett trygghetslarm på bordet, då hon på lördagsförmiddagen steg in genom dörren. Hennes säng skulle höjas, huvudstöd skulle finnas, nyckelskåp skulle vara monterat, men ingenting fanns på plats. Korta vårdtider kan vara positivt , om samarbetet mellan huvudmännen fungerar i verkligheten. Personalen får trolla med knäna , då logistiken inte fungerar.

ANSVAR OCH KOMPETENS SKA BELÖNAS var budskapet för mig på plakatet idag. Personalen är landstingets viktigaste resurs , det påpekade talare idag. MEN den resursen slarvar beslutande bort, de lyssnar inte till lösningar som är bättre för befolkningen och verksamheten, vilket jag själv upplevde under mina 45 år som sjuksköterska.. NU måste politiken göra helt om och ta till sig de goda exemplen, som manifestationerna runt om i Sverige satte fokus på. Vi har inte råd att fler ska dö, därför att vården inte hade resurser att hjälpa.

Lena Sandberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *