Introduktionsanställning för fler jobb.

2016-02-11 18:49

Vad Sverige behöver är fler  jobb och mindre krångel.  Vi hör talas om många arbetsmarknadsåtgärder, men det ger för få verkliga jobb. Vårt nya förslag kallar vi introduktionsanställning, och det sänker trösklarna och gör det enklare att anställa. Målgruppen är unga som inte kommit in på arbetsmarknaden och nyanlända med låg utbildning. Introduktionsanställningen bygger på att 75% av arbetstiden är arbete och 25 % är utbildning.Därför kan lönen vara 75 % av kollektivavtalsnivå eller högre.

Något måste göras , då arbetslösheten är mycket hög för de med förgymnasial utbildning som har varit i Sverige 3-5 år är arbetslösheten 45 %. Efter 15-19 år i Sverige är 30% arbetslösa..Kristdemokraternas nya förslag presenterades igår av partiledaren Ebba Buch Thor  och Jakob Forsmed , ekonomiskpolitisk talesman, och är en möjlighet att snabbare introducera fler på arbetsmarknaden. Inga stöd, inga subventioner, ett enklare sätt att komma in på arbetsmarknaden för många grupper,. Språkkunskaper , kompetenshöjning  inom yrket, ja, möjligheterna är många anser den Kristdemokratiska gruppen i Riksdagen.

Läs gärna mer på vår Webb www. Kristdemokraterna.se

Lena Sandberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *