Sveriges lagstiftare svek barnen

2016-01-22 14:41

Denna rubrik fanns i tidningen Poletik nr.3 /-16 www.poletik.net . Jag ska försöka att kort beskriva innehållet i ledaren där. Regeringen och riksdagen struntade i att assisterad befruktning för ensamstående strider mot FN;s barnkonvention och svensk rättspraxis. Nyligen  har S-regeringen  beslutat om tvångsdelning av föräldraförsäkringen mellan föräldrarna. Ett tydligt besked i den debatten var att båda föräldrarna behövs! Under Göran Perssons tid vid makten och då beslutet togs  om assisterad befruktning för lesbiska påtalades vikten av två föräldrar, det ger trygghet ekonomiskt , socialt och rättsligt.  Nu 2016 har Stefan Löfvens regering hastat fram beslutet, genom att inte vänta på slutbetänkandet , vilket är brukligt vid framtagande av ny lagtext. Trots att Barnombudsmannen har pekat på att det finns brister i lagtexten när det gäller att skydda barns rättigheter.

Emma Henriksson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna  framförde gång på gång synpunkter  som styrkte partiets ståndpunkter m till skydd för barnen. Samhället har gett barnen skydd genom att en gravid kvinna, som inte kan ange fadern påbörjar en faderskap eller föräldraskapsutredning. Allt för att faderskapet ska fastställas. Men det ska nu inte gälla för ensamstående kvinnor som gör inseminering!

Intressant att lyssna på debatten, då argumenten för lagen hade slagsida från  de övriga partiföreträdarna (utom SD). Argumentationen om ett barns rätt till båda föräldrarna har förändrats, och hur assisterad befruktning för ensamstående går ihop med Barnkonventionen fortsätter med frågetecken. Nu räcker det med en förälder till ett barn. Därmed öppnar man för ändrade perspektiv vid vårdnadstvister.

Lena Sandberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *