225 000 nya behövs inom vård och omsorg fram till 2023!

2014-04-21 09:02

Enligt arbetsgivarorganisation SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommer det att behöva rekryteras 22 5 00 nya medarbetare till vård och omsorg varje år de närmaster tio åren.  I dessa siffror ryms alla personalkategorier. För grupper som Kommunal organiserar undersköterskor/vårdbiträden och personliga assistenter är det rekryteringsbehovet  13 8000 nya medarbetare per år de närmaste tio åren. […]

Minimera
Fakta

Håkan Nilsson

Bloggar om mitt uppdrag som fackligt förtroendevald, plus lite privat och politik.