Varför flyr lärarna landsbygdskolorna?

2017-02-22 12:14

gummark-7

Gummarkskolan läggs ner till hösten, på grund av brist på behöriga lärare. Det är skolkontoret som vill besluta om detta, om de inte lyckas att attrahera tillräckligt många behöriga lärare till Gummarkskolan innan den 6 mars.

Skellefteå ska ha en bra skola, med duktiga lärare som lyfter barnen att bli sina bästa jag. Men vi i Centerpartiet vill ändra på bilden av att lärarna bara ska utveckla sin förmåga och sin undervisning på stora skolor i stan. Det finns så många fördelar med landsbygdsskolorna både för lärarna och för barnen, med närheten och tryggheten i den mindre skolan att ta vara på.

Gummarkskolan

Gummarkskolan

Vi i Centerpartiet har många förslag på hur vi kan göra skolor utanför stan attraktiva för lärarna att arbeta på. Här listas några:

 • Förmånspaket som följer med en anställning i ett ytterområde
 • Erbjuda obehöriga lärare chans till utbildning för att bli behöriga, till exempel genom ledighet för studier en dag i veckan, betalda studiedagar
 • Valideringsutbildning av lärare utan examen
 • Flexibel arbetstid att fördela timmarna på skolan
 • En rejäl satsning på teknik
 • Utveckling och nyttjande av digitalt lärande
 • Lön som täcker restid och resekostnader
 • Möjlighet till kompetensutveckling
 • Anpassning av schema så hen kan pendla med kollektivtrafik
 • Särskild utbildning och stöttning av rektorer med ansvar för ytterområden/ små skolor
 • Förändra attityden kring urbaniseringen. Den är inte en naturkraft, utan en följd av politiska beslut och politiska ickebeslut.

Vissa av våra förslag rår inte kommunen över eftersom det är skollag och skolverk som styr. Här behövs förändringar för att underlätta för undervisning även på landsbygdsskolor. Nu måste alla partier ta ansvar och sätta press på sina representanter i riksdagen för att genomföra förbättringar och bättre förutsättningar för skolor utanför stan. För lärarbristen blir bara värre och konkurrensen om lärare hårdnar.

Vi i Centerpartiet jobbar för att stoppa urbaniseringstrenden att det bara är stora skolor i stan som ska attrahera behöriga lärare i Skellefteå. De mindre skolorna behövs, skolorna på landsbygden behövs, Gummarkskolan behövs, och duktiga lärare behövs på alla skolorna. Skellefteå ska växa och locka till sig barnfamiljer. Det gör man inte genom att stänga skolor! Det behövs ett nytt ledarskap som ser hela kommunens möjligheter och kan förmedla det till de duktiga lärare vi så väl behöver.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå

Carina Sundbom Foto: Stefan Persson

Carina Sundbom
Foto: Stefan Persson

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *