2017 är här, Gott Nytt År!

2017-01-01 22:09

Vägen framåt

Vägen framåt

Jag började skriva för att sammanfatta alla händelser från förra året, positiva och negativa, globalt, i Sverige och i vår kommun. Men ändrade mig. Det är redan så många som har sammanfattat 2016, så jag tänkte blicka framåt istället och skriva om 2017. Vi i Centerpartiet jobbar för ett nytt ledarskap i Skellefteå och har många förslag för att förbättra vår kommun.  Jobb och företagande, miljöfrågor, jämställdhet och trygghet för alla är viktiga ledord i Centerpartiets vision om Skellefteå.

 Vi vill satsa mer på företagande och jobb. Fler företag ger fler arbetstillfällen. Att till exempel införa LOV valfrihet i hemtjänsten, ger fler möjlighet att driva företag eller välja arbetsgivare, och ger fler möjlighet att välja utförare av hemtjänst. Detta skulle gynna kvinnors arbetsmarknad och ge fler kvinnor möjlighet att starta företag i omsorgsbranschen. Vi vill även satsa mer på de nyanländas kunskaper och ge våra nya invånare fler möjligheter till jobb och företagande.

Vi i Centerpartiet arbetar för bättre miljö och minskad klimatpåverkan och vi behöver en bättre miljöpolitik i vår kommun. Därför vill vi satsa på bland annat mer lokalproducerat, återanvändning, kommunala fossilfria fordon och en giftfri vardag. Det behövs även tydliga miljömål som kommunen ska arbeta för att nå. Byggande av Norrbotniabanan är en annan prioriterad fråga. Vi anser att det bästa sättet att få en bättre miljö är att underlätta att vara miljömedveten istället för bestraffningar.

Nu tänker ni kanske att dessa saker arbetas det redan med, och det är väl sant. Men det behövs fler, nya och mer effektiva arbetssätt för att göra Skellefteå till en bättre plats.

Vi i Centerpartiet vill att alla ska kunna känna sig trygga i Skellefteå. Och tryggheten ska finnas i vår närhet. Det kan vara tryggheten att kunna bestämma själv hur jag vill leva mitt liv. Det kan gälla att våra barn får en nära och trygg skola i toppklass, oavsett var i kommunen man väljer att bo. Det kan gälla att våra äldre kan känna sig trygga med boende och omsorg. Det kan gälla tryggheten på allmänna platser, belysning i byarna eller att ambulans och räddningstjänst finns när de behövs. Det kan även gälla att få känna sig trygg i ett jämställt samhälle, i ett samhälle där varken kön, etnicitet, sexuell läggning eller annat gör livet otryggt att leva.

Skellefteå behöver ett nytt ledarskap och Centerpartiet kommer att fortsätta arbeta för det nya ledarskapet.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå

Carina Sundbom Foto: Stefan Persson

Carina Sundbom
Foto: Stefan Persson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *