FÖRETAGSARKIVET I WESTERBOTTEN – En viktig resurs som behöver mer resurser

2017-08-30 11:22

Företagsarkivet i Westerbotten finns för att tillvarata och föra vidare näringslivets historiska arv, och att tillhandahålla expertkunskap i arkivfrågor till regionens medlemsföretag. Det är en ideell och kulturell allmännyttig förening med målet att bevara och tillgängliggöra näringslivets historia för barn och ungdomar, allmänhet och professionella forskare. Företagsarkivet samlar, ordnar och bevarar material från regionala företag […]

Minimera
Fakta

Centerbloggen

Hela Skellefteås framtidsval