Gott nytt år 2018!

2018-01-01 18:59

img_7785

Nu lämnar vi ett turbulent år bakom oss. Ett år med många händelser som har förändrat hela vårt samhälle.

USAs ledare driver på mot en fientligare värld. Det har blivit en tuff flyktingpolitik i Sverige. Terrordåd har utförts både i Sverige och i flera andra länder. It-skandalen inom regeringen har ökat politikerföraktet. #Metoo-vittnesmålen berättar om övergrepp och sexuella trakasserier som tydliggör bristen på respekt för andra människor.

I Skellefteå körde sossarna över folkomröstningen om en ny centrumbro. Hot om skolnedläggningar och stängningar av förskolor pressar föräldrarna. De äldres rätt till omsorg och trygg ålderdom är inte självklar.

Positiva nyheter är att Northvolt vill bygga batterifabriken i Skellefteå och att Skellefteå Airport verkligen växer och ger oss möjlighet till bra kommunikation med omvärlden.

Centerpartiet i Skellefteå har jobbat hårt under 2017, för att få förändringar till det bättre i vår kommun. Kommunfullmäktige har behandlat 24 motioner, tio interpellationer och fem frågor från oss i Centerpartiet. Som bokslut för 2017 har jag sammanställt vilka frågor vi drivit i kommunfullmäktige. Sammanställningen finner du i slutet av bloggen*.

I år är det valår. Den 9 september ska vi välja nytt styre i Skellefteå, och Skellefteå behöver ett nytt ledarskap. Vi i Centerpartiet har många idéer hur vi kan utveckla vår kommun, och vill få detta förtroende.

Det behövs fler bostäder för att Skellefteå ska kunna utvecklas. Med en batterifabrik och andra nya etableringar kommer det att behövas bostäder på många ställen. Vi i Centerpartiet vill till exempel utveckla Kåge, Ursviken/Skelleftehamn och Bureå med bostäder och annan service. Dessa platser har bra pendlingsmöjligheter med en utbyggd kollektivtrafik. Snarast behövs en bro i Östra Ledens förlängning (föreslagen E4-bro). Och Norrbotniabanan är otroligt viktig för kommunens utveckling.

Våra tätorter och byar behöver en tydlig plan för vilken service våra ortsbor och landsbygdsbor kan förvänta sig. Till exempel är det viktigt att peka ut var skolor och barnomsorg ska finnas, så att människor själva kan välja var de vill bosätta sig, och få livspusslet att gå ihop. För vi i Centerpartiet tycker att människorna ska få bestämma så mycket som möjligt själva.

Miljöfrågorna är väldigt viktiga för oss i Centerpartiet. Det handlar om återvinning, rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, giftfria miljöer för våra barn. Det handlar om kloka parkeringslösningar i stan och möjlighet att cykla enkelt, snabbt och säkert både i stan och i våra tätorter.

Jord- och skogsbruket är viktiga för miljön, för näringslivet och för en levande kommun. De ger arbetstillfällen, nya företag och ger möjlighet till nya tjänster och produkter. För att dessa möjligheter ska genomföras behövs ett snabbt Internet, i hela kommunen.

Vi i Centerpartiet ser behovet av fungerande hälsocentraler i våra tätorter, och jobbar för att invånarna ska ha en fast läkarkontakt på sin hälsocentral. Dessutom behöver vi ett fungerande lasarett i Skellefteå, med till exempel fungerande psykiatriavdelningar, öron- näsa- halsavdelning och mödravård.

Centerpartiet har många idéer som vi vill förverkliga för ett bättre Skellefteå. För att kunna genomföra dessa behövs ett nytt ledarskap! Vi i Centerpartiet är beredda att ta det nya ledarskapet!

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå  cropped-CarinaSundbomlogga.jpg

 

* Frågor från Centerpartiet i Skellefteå kommunfullmäktige 2017

Fråga av Håkan Andersson (C) om pojkars gymnasieutbildning

Fråga av Carina Sundbom (C) om stängning av fritidshem i Vebomark

Fråga av Håkan Andersson (C) om när korsningen mellan Storkågevägen och Storgatan i Kåge kommer att åtgärdas

Fråga av Carina Sundbom (C) om mark för att bygga skola i Kåge

Fråga av Carina Sundbom (C) om ny infart till Lövånger

 

Interpellationer från Centerpartiet i Skellefteå kommunfullmäktige 2017

Interpellation av Carina Sundbom (C) om filmen En skola för framtiden (1/17)

Interpellation av Håkan Andersson (C) om bostäder i Kåge (8/17)

Interpellation av Håkan Andersson (C) om digital post (11/17)

Interpellation av Carina Sundbom (C) om hur kommunen ska bidra positivt till Boliden Rönnskärs förutsättningar att verka i Skellefteå (14/17)

Interpellation av Håkan Andersson (C) om skolstruktur i Kågedalen (20/17)

Interpellation av Carina Sundbom (C) om jämställd fritidsverksamhet även på is (24/17)

Interpellation av Håkan Andersson (C) om kommunanställdas möjlighet att jobba heltid med mera (25/17)

Interpellation av Håkan Andersson (C) om kommunalrådens ansvarsområden (31/17)

Interpellation av Håkan Andersson (C) om järnsands klassning (32/17)

Interpellation av Håkan Andersson (C) om kvaliteten på tjänsteskrivelser (41/17)

 

Motioner från Centerpartiet i Skellefteå kommunfullmäktige 2017

Motion av Carina Sundbom (C), Maria Sandström (C), Sture Andersson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C) och Gunilla Hedlund (C) om lokala utvecklingsplaner för en levande landsbygd och levande ytterområden (53/16)

Motion av Håkan Andersson (C) om att undersöka klorfria alternativ till vattenrening i badhus (37/16)

Motion av Håkan Andersson (C) om att erbjuda nytt bostadsområde i Kåge till en entreprenör (42/15)

Motion av Kjell Bergmark (C) om kommunal handlingsplan för suicidprevention (55/16)

Motion av Kjell Bergmark (C) om informationskampanj riktad mot det lokala näringslivet om möjligheten att använda sig av subventionerade anställningsformer (77/16)

Motion av Håkan Andersson (C) om förarlösa bussar (3/17)

Motion av Helena Moen (C) om kommunens krisberedskap vid ekonomisk eller ekologisk kris med mera (89/16)

Motion av Carina Sundbom (C) om upphandlingshjälp till lokala företag (2/17)

Motion av Carina Sundbom (C), Maria Sandström (C) och Kjell Bergmark (C) om uppdatering av lokala miljömål för en giftfri miljökommun (1/17)

Motion av Håkan Andersson (C) om skolskjuts när cykelbana saknas (15/16)

Motion av Carina Sundbom (C) om tryggad kompetensförsörjning inom skogs- och träindustrin (22/16)

Motion av Carina Sundbom (C), Gunilla Hedlund (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Sture Andersson (C), Gabriella Rymark (C) och Maria Sandström (C) om fler åtgärder för att stötta företagande i underrepresenterade grupper som kvinnor, unga och utlandsfödda (27/16)

Motion av Håkan Andersson (C) om socialsekreterare på gymnasieskolorna (81/16)

Motion av Håkan Andersson (C) om företräde för äldre på trygghetsboenden (82/16)

Motion av Maria Sandström (C), Carina Sundbom (C), Sture Andersson (C), Gunilla Hedlund (C), Håkan Andersson (C) och Kjell Bergmark (C) om samhällsekonomisk analys (6/17)

Treklövermotion av Carina Sundbom (C), Andreas Löwenhöök (M) och Charlotta Enqvist (KD) om en aktivare bostads- och industritomtspolitik (14/17)

Motion av Håkan Andersson (C) om att utreda hur samarbetet i Region Västerbotten fungerat för Skellefteå (16/17)

Motion av Håkan Andersson (C) om att ompröva fördelningen i länstransportplanen (17/17)

Motion av Carina Sundbom (C) och Håkan Andersson (C) om fler laddstolpar för elbilar (24/17)

Motion av Håkan Andersson (C) om förebyggande hembesök för äldre (4/17)

Motion av Håkan Andersson (C) om mat i hemtjänsten (5/17)

Motion av Håkan Andersson (C) om nya äldreboenden och fler trygghetsboenden (78/16)

Motion av Maria Sandström (C), Carina Sundbom (C), Sture Andersson (C), Gunilla Hedlund (C), Håkan Andersson (C) och Kjell Bergmark (C) om att uppdatera cykelplanen (13/17)

Motion av Carina Sundbom (C), Sture Andersson (C), Maria Sandström (C), Håkan Andersson (C), Gunilla Hedlund (C), och Kjell Bergmark (C) om Huskurage – räddar liv och förebygger våld (23/17)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *