Jörn behöver sin återvinningscentral

2017-12-18 19:46

jorns-avc

Jörnområdet är en stor del av Skellefteå kommun, med långa avstånd och vikande kommunal närvaro. Trots det finns det fortfarande många människor kvar i Jörnsbygden som vill bo och verka där. Nu har det kommit ett förslag från tekniska nämnden att stänga Jörns återvinningscentral (ÅVC) över vintern och minska öppethållandet på sommarhalvåret. Detta tycker vi i Centerpartiet är ett dåligt förslag eftersom minskade öppettider i Jörn innebär många nackdelar.

En stängd ÅVC gör att mycket skräp kommer att dumpas i naturen istället för att tas omhand på ett riktigt sätt. Miljömässigt är det inte försvarbart att hålla ÅVC i Jörn stängd under vinterhalvåret. Räknar man på koldioxidutsläppen från de fordon som istället måste köra till Boliden tur och retur så blir det väldigt mycket mer utsläpp. Under december 2016 skulle det ha inneburit att jörnsborna behövt köra 2600 km mer för att bli av med sitt skräp, istället för att kunna lämna dem på Jörns ÅVC.

En stängd ÅVC ger signaler att kommunen inte bryr sig om ytterområden som t ex Jörnsområdet, som är glest befolkad och som har långa avstånd till den service som de har rätt till, trots att invånarna betalar skatt och renhållningsavgift oavsett var i kommunen man bor.

Argument som framförts för stängning är att det är svårt att rekrytera personal till Jörns ÅVC. Här finns det nya lösningar som vi i Centerpartiet tycker att tekniska nämnden ska prova, istället för att stänga ÅVC.

Vi i Centerpartiet vill presentera några alternativ till neddragningen av öppettiderna i Jörn. Det ena handlar om att nyttja ideella krafter som hjälp när ÅVC har öppet. Det andra handlar om att införa ett ”Grönt kort” som ger privatpersoner tillgång till ÅVC, även om den inte är öppen och bemannad.

Ideella krafter finns och behövs och att anlita dessa skulle gynna föreningslivet och samhällsgemenskapen. Idrottsföreningen eller annan förening i bygden kan engageras i arbetet på ÅVC de tider som den är öppen. Det skulle minska problemet med att rekrytera personal till Jörn.

”Grönt kort” har införts i t ex Timmersdala i Skövde kommun[1]. Syftet med kortet är att göra det lättare för invånarna att sortera och lämna sitt avfall på ÅVC även när den är obemannad. Alla privathushåll som är kunder hos kommunens renhållning kan registrera sig kostnadsfritt för tjänsten. Efter en kortare utbildning kan man använda sitt körkort (Gröna kortet) som nyckel till grinden på ÅVC. Anläggningen kameraövervakas och därmed kan man se när containrar behöver tömmas. Eftersom alla användare registreras vid grinden för att komma in så finns möjlighet att identifiera vem som sorterar fel eller slänger otillåtet material. Resultat man sett är att invånarna blir bättre på att sortera sitt avfall och antalet stölder och inbrott har minskat.

Att stänga Jörns ÅVC vintertid och att dra ner på öppettiderna under sommaren är inget klokt förslag. Det finns inga vinnare på ett sådant beslut. Varken invånarna, miljön eller i slutändan Skellefteå kommun kommer att vinna på att dra ner på servicen i Jörn.

Vi behöver ett nytt ledarskap i Skellefteå!

Oscar Wellman (C), Carina Sundbom (C), Kjell Bergmark (C)

Oscar Wellman

Oscar Wellman

Carina Sundbom

Carina Sundbom

Kjell Bergmark

Kjell Bergmark

[1] https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2014/maj/succe-for-gront-kort-i-sopsortering/

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *