Varför stänga landsbygdsförskolan i Åbyn?

2017-12-06 09:00

spel-2

Ska alla barn behöva växa upp i stora barngrupper på förskolan?

Ska det vara omöjliga för familjer att bosätta sig utanför tätorterna?

Ska våra landsbygder stängas?

Dessa frågor blir relevanta när för- och grundskolenämnden i Skellefteå beslutat stänga förskolan och fritidshemmet i Åbyn, Byske. Vi i Centerpartiet tycker det ska tas nytt beslut att även satsa på mindre förskolor utanför tätorten, i detta fall förskolan i Åbyn.

För- och grundskolenämnden har tagit beslut om att lägga ner förskolan och fritidshemmet i Åbyn, Byske. Detta motiverades i underlaget till beslutet med att förskolan och fritidshemmet har det väldigt besvärligt ekonomiskt. Det hänvisas även till kvalitetsmässiga svårigheter. Muntligt har nämnden, och även kommunstyrelsens arbetsutskott, fått veta att det är för få barn och att föräldrarna förstod och tyckte det var okej med nedläggningen.

Två veckor efter beslutet kunde vi läsa i Norran att föräldrarna inte fått ordentlig information om nedläggningen av förskolan och fritids. De har inte haft någon möjlighet att bemöta förslaget innan beslutet togs.

Både föräldrar och personal ifrågasätter beslutet och argumenten som legat till grund för beslutet. Förskolan följer läroplanen och kvaliteten på förskolan är hög, enligt vad förskolechefen uttryckt till föräldrar och personal bara veckor innan beslutet. Antalet barn blir fler än de som redovisas i underlaget och föräldrar har även fått veta att stängningen inte handlar om ekonomin.

Här går då uppgifterna isär. Undermåliga underlag och bristande dialog gör att misstroende väcks. Vad är det verkliga motivet till nedläggning?

Stängs förskolan och fritids i Åbyn så blir det ett hårt slag mot byn och de boende i området. För Åbyn är en bygd som skulle kunna vara en tillväxtort, bara förutsättningarna ges. Barnen har en trygg uppväxt i byn. Hus som blir till salu säljs direkt till människor som vill bo i Åbyn. E4 har bra vägstandard för arbetspendling och de har lika nära till Piteå stad som till Skellefteå stad.

Kommunfullmäktige har fastställt en princip om att samtliga skolnedläggningar ska prövas av kommunfullmäktige, då de anses vara frågor av principiellt viktig karaktär för kommunen. Förskolan är av principiellt viktig karaktär för Åbyn-bygden. Därför bör denna nedläggning prövas av kommunfullmäktige.

Varför vill då S-styrningen i för- och grundskolenämnden inte redovisa den ekonomiska situationen, eller vad i läroplanen som Åbyns förskola inte uppfyller?

S verkar arbeta med agendan att alla barn ska växa upp i stora barngrupper på förskolan, att det är för dyrt att ha familjer bosatta utanför tätorter och att våra landsbygder ska stängas.

Vi i Centerpartiet vet att mindre barngrupper gynnar trygghet och inlärning. Vi värdesätter även landsbygdens möjligheter för företagande, närhet till natur och att människor ska kunna välja själva var de vill bosätta sig. Och vi vet att ta tillvara våra landsbygder för att kommunen ska kunna växa till 80 000 invånare.

Därför vill vi att det ska tas nytt beslut att kommunen ska satsa på mindre förskolor utanför tätorten, i detta fall förskolan i Åbyn.

Därför behöver vi ett nytt ledarskap i vår kommun!

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå

Carina Sundbom

Carina Sundbom

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *