När medborgares oro inte är nog

2017-06-22 09:44

graslok-2

Första gången jag tjänstgjorde lämnade jag in den. Min första motion. När man sitter på en ersättarplats i kommunfullmäktige sitter man med på alla möten som åhörare, man har förberett sig och följt de ärenden som kommer upp, man har argument och driv. Men man får inte prata, inte rösta och inte synas. Därför var jag riktigt peppad när jag fick tjänstgöra första gången och min motion lämnade jag in med övriga representanters gillande.

Så fick jag följa min motion genom kommunstyrelsen och upp i kommunfullmäktige. Timmen var rätt sen eftersom vi haft en långdragen debatt om centrumbron och en om skolorna. Jag framhöll tre argument:

1. Medborgare i vår kommun är oroliga för vad som skulle hända vid en ekonomisk eller ekologisk kris.

2. Visserligen har andra myndigheter ansvar för beredskap, men det har Skellefteå kommun också, och vi kan ta ett större ansvar och vara tydligare

3. Vi har enorma tillgångar i vår kommun i form av matproducenter och kunskap om hur man kan klara sig länge på lite. Varför inte samordna och ta vara på denna kunskap?

Jag fick ett svar, från support och lokaler, inte från den krisledningsnämnd som kommunen enligt lag ska ha. Väldigt konstigt och otydligt. Få gick upp och debatterade. Få ville stå upp för att Skellefteå kan och bör göra mer i fråga om en bättre krisberedskap.

Först när jag började rabbla lagtext, skrivelser från myndigheter och regeringens utredning under året, blev det en viss reaktion. Motionen gick naturligtvis inte igenom, men kommunfullmäktige ska ha ett seminarium om vad beredskap är och kan vara.

Jag tycker det är konstigt att inte fler reagerar. Jag tycker det är svårt att vara politiker när väljare inte vet hur jag har kämpat för det här, och jag tycker det är tråkigt att politiker inte är mer intresserade av krisberedskap i dagsläget, när förebyggande arbete verkligen borde vara intressant. Vi i Centerpartiet var iallafall helt överens om att mer kan och bör göras. Frågan är var övriga partier står.

//Helena Moen, ersättare i kommunfullmäktige

Helena Moen

Helena Moen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *