Förarlösa bussar

2017-06-16 08:19

 

Foto från: http://easymile.com/

Foto från: http://easymile.com/

Min motion till Skellefteå kommunfullmäktige om förarlösa bussar ledde till ett beslut att kommunen ska aktivt bevaka utvecklingen kring självkörande fordon. Självkörande fordon sågs som science fiction för några år sedan. Nu sker en våldsamt snabb utveckling inom området. Hur lång tid det kommer att ta till att vi ser självkörande fordon på våra gator vet vi inte. När vi planerar för nya vägar och nya broar måste vi ha blicken flera år framåt. Det är självklart att vi även måste ta framtida självkörande fordon i åtanke. Förarlösa bussar kan t.ex. göra det möjligt att ha en väldigt mycket bättre kollektivtrafik. Det kan göra att färre väljer att äga sin egen bil.

// Håkan Andersson, ledamot Skellefteå kommunfullmäktige 

Håkan Andersson

Håkan Andersson

 

 

 

Här kan du läsa  motionen i  sin helhet och Skellefteå kommunfullmäktiges beslut.

FÖRARLÖSA BUSSAR

Vi ser en snabb utveckling av självkörande fordon. Både nya och gamla aktörer inom fordonsbranschen investerar stora belopp inom området. För Skellefteå kan utvecklingen av självkörande fordon skapa nya möjligheter att etablera en väl fungerande kollektivtrafik.

Den kollektivtrafik vi har i Skellefteå består av en stadstrafik som omfattar Skellefteå tätort samt området fram till Skelleftehamn. Utöver stadstrafiken har vi bussar som går till/från kommunens ytterområden samt även resmål utanför kommunen. Stadstrafiken består i huvudsak av 4 busslinjer som trafikeras av fullstora bussar. Bussarna går var 20:e minut under högtrafik. För att stadstrafikens 4 linjer ska täcka in så stora delar av området som möjligt så går många linjer ganska vida svängar som gör att resvägarna blir längre än ”nödvändigt”. För de som kommer från ytterområdena upplevs ofta byten av buss som ett hinder för att åka buss ifall man inte ska in till centrum. 

Skellefteå kommun har utökat stadstrafiken under senare år. För att locka nya resenärer så är det viktigt att ta täta turer med korta och snabba resvägar. Redan idag är många bussar under lågtrafik väldigt tomma. Att utöka trafiken i större omfattning skulle göra att fler bussar körs (halv)tomma. Det här gör det svårt att få en väl fungerande kollektivtrafik. Ibland lyfts förslag om att använda minibussar som komplement till de fullstora bussarna. Det som talar emot den tanken är att det leder till höga lönekostnader för bussar med få resenärer. Här öppnar förarlösa minibussar upp en ny möjlighet att komplettera kollektrafiken med små bussar.

Skellefteå skulle stegvis kunna föra in förarlösa minibussar. Från början skulle det kunna räcka med att någon enstaka kortare busslinje. I ett senare skede kan förarlösa minibussar ta huvuddelen av trafiken inom centralorten. Förarlösa bussar skulle både kunna erbjuda linjetrafik (med fastställd tidtabell) och beställningstrafik. Beställningstrafik kan kunna betyda att en resenär kan åka mellan vilka platser som helst när kunden själv vill, rimligen då till högre taxa än för linjetrafiken. 

När blir det möjligt med självkörande fordon? Det handlar både om juridik och om teknik. Regeringen har tillsatt en utredning som heter ”Självkörande fordon på väg”, den ska först föreslå riktlinjer för hur försök med självkörande fordon kan göras i allmän trafik. Den 28:e november 2017 ska utredningen vara klar och föreslå rättsliga regler för självkörande fordon i allmän trafik. När det gäller teknik så sker utveckling i flera företag, både i Sverige och utomlands. Volvo gör försök med självkörande bilar i Göteborg. Under april 2016 gjorde Nobina testkörning av förarlösa bussar i Kista i samarbete med Ericsson.

Vad har Skellefteå att erbjuda ifall vi är tidiga med denna nya teknik? Det pågår redan försök med självkörande fordon i vår bygd. Boliden Mineral AB har redan samarbete med bland andra Volvo och Ericsson för att utvärdera/utveckla självkörande lastbilar i Kristinebergsgruvan. I vår bygd finns det finns dessutom goda möjligheter att utvärdera de utmaningar som snö och kyla kan ge förarlösa fordon. Skellefteås näringsliv har ett brett kunnande inom flera områden som kan få betydelse för självkörande fordon. Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå bör också kunna bidra. Umeå Universitet ingår i ett forskningsprogram om autonoma system (WASP) där även förarlösa fordon ingår.

Nu när det planeras för många förändringar i Skellefteås stadsbild, bostadsbyggande och övrig infrastruktur så skulle det kunna ha ett stort värde att undersöka vilka nya krav och möjligheter som kommer med förarlösa fordon.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att: – det utreds vilka nya krav och möjligheter som självkörande fordon kan ställa på Skellefteås stadsbild, infrastruktur med mera – det utreds hur förarlösa minibussar kan bli en del av Skellefteås kollektivtrafik.

Centerpartiet i Skellefteå genom: Håkan Andersson,

 

Fullmäktigebeslut:

  1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med berörda verksamheter bevaka utvecklingen på området utifrån vad som framförts i motionen och vid behov återkomma med förslag.
  2. Motionen föranleder inte ytterligare åtgärd.

 

2 kommentarer om “Förarlösa bussar”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *