Ett Skellefteå för fler barn och unga

2017-05-10 21:43

2014-03-04-07-24-18

”Det finaste man har, sätter man på bordet”. Så säger vi ofta när vi stolt visar vårt nyfödda barn, i lagom titthöjd på bordet. Och så vill vi i Treklövern (C, M och Kd) också beskriva våra barn och ungdomar i Skellefteå: det finaste vi har. Det är våra barn och unga som är framtiden för oss, och de behöver få den bästa uppväxt och utbildning. Därför vill vi satsa rejält på barn och unga i vår justeringsbudget för 2018, ”Ett Skellefteå för fler barn och unga”. Vi i Treklövern satsar 37,5 miljoner kronor extra till dessa grupper.

Våra barn i förskolan behöver en trygg, lugn och pedagogisk förskolemiljö, i mindre barngrupper. Vi kan inte acceptera att det idag faktiskt skrivs in 28 barn (1-5 år) på en förskoleavdelning med tre pedagoger och en kock. Även om vistelsetiden inte är heltid för barnen så blir det väldigt många att knyta an till, både för de inskrivna barnen och för personalen.  Det handlar om trygga barn, pedagogik och personalens arbetsmiljö. Därför vill vi i Treklövern att det satsas mer på att få ner barngruppernas storlek.

Vad vi också vill se är fler friförskolor. Dessa kan hjälpa till att få ner storleken på barngrupperna. Dessutom ger de fler valmöjligheter, för föräldrars önskan om förskola, för personalens möjligheter at välja arbetsgivare, och för fler kvinnor att starta företag. Därför vill vi ge ett utredningsuppdrag till för- och grundskolenämnden, att uppmuntra etableringen av fler friförskolor.

Det behövs också satsningar på en ny förskola i centrala stan, där behoven av förskoleplatser växer snabbt i takt med nybyggnationerna i stan.

gummark-6

Alla skolelever ska kunna nå kunskapsmålen, ha bra och engagerade lärare, ha tillgång till bra läromedel, tekniska hjälpmedel, IT-stöd, och en trygg och säker skoldag. Kvaliteten i skolan ska vara hög och det handlar om många olika saker som ger hög kvalitet.

Det handlar om det pedagogiska innehållet, skolhälsovård, skolmaterial, digitala läromedel och stabil Internet-uppkoppling.

Det handlar om både stora och små skolenheter, i staden och på landsbygden, eftersom storskolor och långa resvägar inte fungerar för alla elever.

Det handlar om att utbilda lärarna för en digitaliserad skola, nya undervisningsmiljöer, och att kunna lära ut via fjärrundervisning. Vi vill även se satsningar både på lärarna och på elever för att öka intresset för företagande.

Lönen för lärare är viktigt, men inte alltid det som gör att läraren trivs med sitt arbete. Därför behövs det förbättrade arbetsförhållanden, vettig arbetsbelastning och tydlig ledning.

Gymnasieskolan ska ge ungdomarna och invandrarna möjlighet att utbilda sig inför högre studier eller till ett yrke. För att kunna tillgodogöra sig sin gymnasieutbildning, oavsett om det är en studieförberedande eller yrkesinriktad utbildning, behöver eleverna känna sig trygga på sin skola.

För de som har kommit hit från andra länder är det viktigt att få bra svenskundervisning, SFI.

Vuxenutbildningen är viktig för nysvenskar och andra som vill läsa eller omskola sig i vuxen ålder. Med Yrkesvux, lärlingsutbildningar och SFX (svenska för yrkeskompetens) breddas utbildningsvägarna för dessa målgrupper. Därför satsar vi 7,3 mkr extra på trygghet och utbildning.

Att ta sig säker till och från skolan eller skolbussens hållplats är prioriterat för oss. Därför vill vi öka tekniska nämndens investeringstakt på cykelvägar, i staden och i tätorterna, Det behövs även översyn av skolskjutsarnas hållplatser på vår landsbygd, så de är säkra att använda för våra skolungdomar. För detta ökar vi investeringsbudgeten med ytterligare 5 mkr per år = 25 mkr för planperioden.

Barn och unga ska ha möjlighet till bra fritidsaktiviteter. I kommunen finns en bred föreningsverksamhet som ger barn och unga möjlighet att utveckla sina fritidsintressen. Vi vill stötta föreningar och klubbars ungdomsverksamheter och vi vill ge tjejer och killar lika möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter. Därför tillskjuter vi extra 1,5 mkr till förenings- och idrottsrörelserna.

Det är ett stort tryck på ishallarna i kommunen. Ishockeyn efterfrågar mer tider och konståkningen känner sig satta på undantag. Mot den bakgrunden bör kommunen utreda behovet av en utökning av isytor samt om det går att bygga dessa tillsammans med föreningslivet, på samma sätt som gjordes för ett par år sedan.

Treklövern vill se en tidigarelagd satsning på Eddahallens äventyrsbad och vi vill även pröva frågan om privat drift av Eddahallen. Vi föreslår även en fritidsanläggning i Örjanshallens gamla simhall istället för badhus. I och med dessa förslag ökar vi driftsbudgeten för Eddahallen med 2 mkr, och för en ny fritidsanläggning i Örjanshallen med 1 mkr.

I vår justeringsbudget 2018 gentemot Socialdemokraternas budget satsar Treklövern 32 miljoner mer på skolverksamheterna – barnens, de ungas och våra nya svenskars utbildningsmöjligheter. För barn och unga är framtiden i Skellefteå, och de behöver få den bästa uppväxten och utbildningen.

Barn och unga, de är det finaste vi har!

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå

Carina Sundbom

Carina Sundbom

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *