30 liv i veckan

2017-04-25 19:54

grav

”Självmord omgärdas av så många myter… och dödar vi de myterna, tror jag att vi kan rädda liv. Förra året tog närmare 1600 människor i Sverige sina liv. Det är 30 liv i veckan och ändå pratar vi aldrig om det…”, så inleds tv-serien ”30 liv i veckan” som börjat sändas på SVT nu i dagarna.

I början på juli 2016 lämnade jag in en motion till Skellefteå kommunfullmäktige om att göra en kommunal handlingsplan för suicidprevention, dvs att förebygga självmord. Glädjande nog har jag nu fått bifall på den i kommunfullmäktige.

Upprinnelsen till att jag skrev motionen var att jag själv hade en nära bekant som tog sitt liv i månadsskiftet juni/juli 2016. Vi i hans närhet hade inte en aning om att han mådde så dåligt och att han slutligen gjorde slag i saken och tog sitt liv av daga. Det blev naturligtvis en chock för oss alla i hans omgivning.

Efter det att jag lämnat in motionen har jag fått mycket god respons och återkoppling på det jag skrivit i min motion. Både från personer som själva varit nära att ta sina liv och från personer som haft bekanta och familjemedlemmar som valt att ta sina liv. Den uppskattning och värme jag fått i telefonsamtal och mail från dessa gör att det känns som en av de mest viktiga och angelägna motion jag någonsin skrivit.

Det är i Sverige idag betydligt vanligare att begå självmord (suicid) än att omkomma i en bilolycka. Varje enskilt fall vittnar om personliga tragedier och det medför också stora konsekvenser när främst unga män och kvinnor väljer att avsluta sina liv i förtid. I åldersgruppen 15-44 år är suicid idag en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige.

Suicidprevention är komplex. Det är en tydlig könsaspekt där det är flerdubbelt vanligare att unga män begår självmord än kvinnor. Det betyder inte att det även är många kvinnor som mår psykiskt dåligt, men att det ofta yttrar sig på andra sätt, exempelvis genom självskade-beteende. Många gånger begås självmord innan man sökt eller fått hjälp inom landstingets eller socialtjänstens ramar, trots att suicid ofta sker under livskriser där behovet är som störst.

Visst jobbar man i kommun och landsting med dessa frågor redan idag, men vi kan göra betydligt mycket mer för att hjälpa och stötta de berörda och deras anhöriga i ett tidigare skede innan det går så långt att självmord ses som den enda utvägen. Här fyller en handlingsplan för suicidprevention en viktig roll.

//Kjell Bergmark, kretsordförande och kommunfullmäktigeledamot för Centerpartiet i Skellefteå

Kjell Bergmark

Kjell Bergmark

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *