Vi vägrar tudelning mellan land och stad

2017-04-20 14:13

byn-17

Vi i Centerpartiet vill ha en levande landsbygd!  En levande landsbygd ger valmöjligheter hur vi vill leva och bo i vår kommun. En levande landsbygd ger utveckling och möjligheter för företagande och innovationer. En levande landsbygd lockar nya människor och landsbygden är en viktig medspelare till stan. Därför har vi flera gånger motionerat i Skellefteå kommunfullmäktige om utveckling av landsbygden. Första motionen kom 2012, om ”Kommundelsplaner”. Den andra motionen om ”Lokala utvecklingsplaner för en levande landsbygd” lämnade vi in 2015. Som svar på våra motioner har vi fått veta att det skulle göras en ”fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygd”

Vi har väntat i 5 år på något initiativ från majoriteten, att utveckla landsbygden! Nu är i alla fall arbetet med en fördjupad översiktsplan påbörjad, och den beräknas vara klar i början av 2018.

Vad kommer vi då att få för någonting? Det blir inga särskilda kommundelsplaner eller lokala utvecklingsplaner som tydligt visar vad politiken vill med de olika orterna och landsbygderna, det som vi i Centerpartiet vill ha. Men jag har förmånen att få sitta med i styrgruppen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen och kommer att driva arbetet för viktiga utvecklingsmöjligheter och ansvarstagande. Det får inte bara blir ett kartmaterial som visar vad och var man får bygga.

Så här är det tänkt att den fördjupade översiktsplanen för landsbygderna ska utformas:

·         Den ska beskriva dagens förutsättningar för landsbygdsutveckling

·         Den ska beskriva restriktioner att beakta i utvecklingsarbetet

Det här är ungefär vad en fördjupad översiktsplan innebär. Vad som dessutom är tänkt att finnas med är:

·         Förtydliga önskad utveckling

·         Peka ut konkreta åtgärder som kan underlätta utvecklingen

Här börjar det likna något. Att förtydliga vad politiken vill få för utveckling är viktigt för att visa landsbygdens värde. Att visa på handling, hur utvecklingen kan gå framåt, är också viktigt. Att sen fullfölja åtgärderna är naturligtvis det viktigaste för landsbygdsutveckling! Och här behöver vi i Centerpartiet hårdbevaka utvecklingen.

Jag har även lyft önskemålet om att det ska förtydligas vilken service som kan förväntas på de olika landsbygderna i vår kommun. Till exempel var det ska finnas skola, räddningstjänst, handel och bra kommunikationer. Men de andra partierna vill inte ta det ansvaret! Här kommer skillnaderna fram mellan stadspartierna och Centerpartiet. Skillnaderna som ökar tudelningen mellan land och stad.

Vi i Centerpartiet vill ha utveckling i hela Skellefteå! Och landsbygden är lika viktig för utvecklingen som stan är, fast de är viktiga på olika sätt. Därför kommer jag att slåss för att få en bra och utvecklande ”fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygd”, som ger oss en levande landsbygd, med valmöjligheter hur vi vill leva och bo, ge utveckling och möjligheter för företagande och innovationer, och som lockar nya människor.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå

Carina Sundbom

Carina Sundbom

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *