Klarar kommunen äldreomsorgen i sommar?

2017-04-10 22:08

Fackförbundet kommunal larmar om att förutsättningarna för bemanning inom Skellefteå kommuns äldreomsorg är dåliga. Larmet gäller den kommande sommaren. Därför har jag idag lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande där jag frågar efter åtgärder.

Jag och Liberalerna oroar oss för de äldres och sjukas situation i Skellefteå. Vi ställer oss frågan om äldreomsorgen i Skellefteå har tillräcklig förmåga att klara sina åtaganden.

Jag är orolig för två saker. För det första undrar jag om kommunen kan ge rimliga garantier till gamla och sjuka att de får den omsorg de har rätt till? För det andra befarar jag att kommunens kostnader till landstinget för utskrivningsklara patienter kommer öka.

I augusti 2016 kunde media rapportera att Skellefteå lasarett var helt fullbelagt och att extra personal kallats in. Av rapporteringen framstod det som att en viktig orsak till dessa överbeläggningar vara att Skellefteå kommun inte klarat av att ta hem personer som var medicinskt färdigbehandlade. Denna typ av problem har kommunen haft tidigare. Då har det lett till höga onödiga kostnader inom äldreomsorgen eftersom kommunen blivit betalningsskyldig för de vårdplatser som upptagit på lasarettet. Liberalerna har uttryckt starka farhågor att kommunen bygger för få särskilda boenden för att kunna ge alla äldre den omsorg som de behöver.

Jag ställde i höstas fullmäktigefrågor till socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson angående detta. Han svarade den 18 oktober att ca 22 procent av personer som fått beslut om hemtjänst inte har kunnat komma hem från sjukhuset inom de 72 timmar som landstinget och kommunen har enats om, pga kapacitetsbrist hos kommunen. Kostnaderna för utskrivningsklara patienter med kommunalt betalningsansvar var under jan-september 2016, 2 213 762 kr.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *