Stärk äganderätten inom skogsbruket!

2016-10-26 23:21

Skellefteå kommun har idag (26/10 2016) beslutat om sitt remissvar angående Sveriges första nationella skogsprogram. Jag är inte nöjd. I programmet saknas åtgärder för att öka det privata skogsägandet i norra Norrland. Programmet saknar också åtgärder för att stärka skogsägarnas äganderätt. Vi Liberaler fick stöd hos moderaterna för våra krav men inte från Socialdemokraterna eller Centerpartiet.

Regeringen ska arbeta fram en ny skogspolitik och har därför initierat en bred dialog för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Ett förslag till program har nu skickats ut till bland annat Skellefteå kommun. Förslaget är mycket omfattande och i vissa delar nydanande. Skogens olika värden för samhället lyfts fram. Det presenteras förslag kring såväl virkesproduktion, miljötjänster och kulturella aspekter på skogen i samhället.

Skellefteå kommun har en positiv inställning till huvuddelarna av programmet men vill att det ska bli mer nyanserat vad gäller mångbruksplaner för skog. Förutsättningarna och behoven av detta är olika i tätt- respektive glest befolkade områden. Skellefteå kommun vill också att programmet lyfter potentialen i den forskning kring skogsbruk och virkesproduktion som redan finns i norra Sverige.

Jag saknar två viktiga delar i programmet och i kommunens svar. För det första borde programmet ta upp åtgärder för hur det privata skogsägandet i norra Norrland kan öka. Något sådant finns inte med idag. Statliga Sveaskogs dominans inom skogsbruket i norra Norrland är ett problem. Det lägger stora begränsningar på hur den lokala ekonomin kan utvecklas. För det andra vill jag att programmet ska leda till att den lagliga ägande- eller brukanderätten förstärks så att den enskilde markägarens rätt att styra sitt skogsbruk säkerställs. Äganderätten av skog är hotad. Skogsägare är starkt påverkade av en massa regler. Vissa av miljöskäl, andra av produktionsskäl. Detta likriktar skogsbruket och gör det sämre.
Våra krav avslogs i kommunstyrelsen, bland annat av Centerpartiet. Det är något som förvånar mig. Jag trodde att Centern ville stå upp för en positiv utveckling inom gröna näringar, men tydligen är det bara tomma ord.

En kommentar om “Stärk äganderätten inom skogsbruket!”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *