Gift mot sin vilja – Skellefteå kommun sviker

2016-10-26 15:17

Vid dagens möte med kommunstyrelsen behandlades min motion om att motverka barnäktenskap. Jag och Liberalerna vill att kommunen antar en grundregel som innebär att minderåriga som är i samhällets vård inte tillåts bo med make, maka eller sambo.

Kommunstyrelsen sade nej till detta. Jag anser att det är ett svek gentemot barn och unga som lever i ofrivilliga förhållanden.

160118 lämnade jag in en fråga till kommunfullmäktige och socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson angående barnäktenskap. Jag frågade om kommunen tillåter att gifta flyktingbarn bor tillsammans med den vuxna person som de är gifta med? Svaret innebar i korthet att detta kan förekomma, men att det föregås av en individuell prövning, enskilda samtal med alla parter och efter god mans samtycke.

Jag menar att kommunen borde anta en tydligare grundhållning kring denna fråga. Det borde vara kommunens hållning att minderåriga som är i samhällets vård inte ska leva i samboförhållanden. Detta ska inte tolkas som att kommunen borde motsätta sig att unga människor odlar nära kärleksrelationer. Det ska inte heller tolkas som att besök eller samvaro mellan unga människor som bor på grupphem, ankomstboenden eller familjehem ska försvåras.

Unga människor ska skyddas från att hamna i ofrivilliga relationer. Äktenskap eller samborelationer är något som hör vuxenlivet till. Gode män har givetvis ett ansvar att påpeka och agera ifall kommunens grundhållning blir fel i det enskilda fallet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *