Idag säger vi nej till storregionen

2016-09-28 08:23

Kommunstyrelsen i Skellefteå ska idag ta ställning till frågan om storregioner. Vi Liberaler säger nej till dessa. Jag och Lars Åhman kommer istället argumentera för en sammanslagning mellan region Västerbotten och landstinget.

Liberalerna i Skellefteå anser att indelningskommitténs förslag till ny regionindelning borde skrotas. Istället vill de att staten ska ta över ansvaret för högspecialiserad sjukvård och region Västerbotten slås samman med Västerbottens läns landsting. Ambitionen bakom dessa ställningstaganden är att värna demokratin genom närhet mellan väljare och beslutsfattare, försvara möjligheten till en nära och god allmänsjukvård, öka möjligheterna till likvärdig sjukvård i hela landet samt försvara möjligheterna att behålla viktiga beslut inom den regionala demokratin istället för att de ska ligga under länsstyrelserna.

Förslaget om nya storregioner har flera brister.

1. Storregionerna riskerar att skapa ett nytt system med demokratiskt underskott. Långa avstånd och dåliga kommunikationer inom det tänkta stornorrland gör att det blir svårt för politiker att lyssna in opinioner i regionens alla delar.

2. Sammanslagningen av de fyra norrlandslänen löser inte frågan om sjukvårdens finansiering. Redan idag är det inom detta område som landstingen delar på kostnader för högspecialiserad vård. Regionreformen bidrar inte med något nytt där.

3. Indelningskommitténs förslag skapar en ökad centralisering av makt. Visserligen skulle den stora regionen få en starkare röst gentemot staten men möjligheterna att anpassa myndighetsbeslut efter lokala förutsättningar skulle minska.

Liberalerna i Skellefteå vill därför att:
– Inga storregioner bildas.
– Staten tar på sig ansvaret för högspecialiserad sjukvård.
– Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting slås samman.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *