Äldreomsorgen ska klara kritik!

2016-02-26 15:33

Med anledning av dagens artiklar i Norran om meddelarfrihet inom äldreomsorgen har jag lämnat in en interpellation till kommunen. Meddelarfriheten är en säkerhetsventil inom demokratin. Det ska inte råda något tvivel om att den respekteras. För mig och många andra är det uppenbart att det sedan en längre tid råder stor press på personalen inom äldreomsorgen. Socialnämnden och äldreomsorgens chefer måste arbeta öppet och medvetet med detta. Det är inte konstigt om personal framför kritik i pressade lägen. Låt dom göra det! Kritiskt tänkande medarbetare är en resurs som vi måste ta vara på.

I min interpellation ställer jag denna fråga:
I vilken typ av fall är socialnämnden beredd att välkomna att personal inom socialnämndens verksamheter använder sin meddelarfrihet?

Förra gången som jag ställde denna fråga till socialnämndens ordförande hävdade han att medelarfriheten var väl känd och respekterad inom äldreomsorgen. Dagens rapportering i Norran gör att jag betvivlar sanningshalten i det svaret. Det finns goda skäl för kommunen att se med tillförsikt på meddelarfriheten. Den är en typ av säkerhetsventil inom demokratin. Tyvärr ser det ut som att den uppfattas som ett hot inom äldreomsorgen.

Presentation1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *