Finns Skellefteå om 1000 år?

2016-02-22 16:22

Idag rapporterar media att Skellefteå får vänta 1000 år på att målet om 80 000 invånare ska slå in. Under det senaste året växte Skellefteå kommun med endast sju personer. Det bor nu 72031 personer i kommunen.

Givetvis ska vi inte ge upp och självklart kan ett års befolkningssiffror inte användas för att bevisa hur bra dagens politik fungerar. Men trenden är tydlig! Skellefteå växer inte, trots att landet som helhet får en allt större befolkning.

Vad beror detta på?

Jag menar att det finns fyra huvudförklaringar.

1. Vi har för svag urbanisering
2. Vi har för få statliga jobb
3. Vi är för negativa till företagande
4. Vi är för dåliga på integration

1. Vi har för svag urbanisering.
Norrlands kommuner kämpar i motvind mot landets storstäder. Under de senaste decennierna är det i princip bara Umeå som lyckats stå emot dragningskraften från Stockholm, Göteborg och Malmö. Det beror på att Umeå själv är en stad som drar folk. Vi är många Västerbottningar som bittert bligar mot Umeå och tänker att den stadens tar all intelligens och alla pengar från våra orter. Men den avundsjukan leder ingen vart. Vi måste inse att våra egna städer måste börja dra folk. Om Skellefteå kommun ska växa och utvecklas måste staden få bli viktig. Landsbygden spelar också roll, men om staden krymper kommer landsbygden avfolkas.

2. Vi har för få statliga jobb
Skellefteå kommun är den största arbetsgivaren i Skellefteå kommun den största personalgruppen är undersköterskor. Problemet med denna situation är att Skellefteå är en kommun med för smal arbetsmarknad för personer med hög utbildning. Akademiker hittar ofta arbeten inom staten och om staten inte finns här så flyttar akademikerna inte hit heller. Det finns företag som anställer människor med akademisk bakgrund. Deras utmaning att hitta kompetens är ofta väldigt stor. Skellefteå behöver fler arbetsgivare som drar akademiker till staden.

3. Vi är för negativa till företagande.
Det sägs ofta att Skellefteå är en företagarkommun. Det stämmer på så sätt att det har funnits en rik företagartradition här. Men om man ser till nyföretagandet så är bilden dyster. Västerbotten sticker ut i negativ mening nationellt och Skellefteå sticker ut i negativ mening inom Västerbotten. det måste få vara fint att starta och driva företag. Den som gör vinst ska vi gratulera och se som en förebild och om vi tycker att någon företagare gör ett dåligt jobb ska den bli utkonkurrerad inte smutskastad.

4. Vi är för dåliga på integration.
Det är oerhört många invandrare som bott i vår kommun under en tid. Många har mycket gott att säga om Skellefteå och både den ena och den andra uttrycker att det hade varit bra att kunna bo här. Men av någon anledning flyttar de flesta. Här går vi miste om världens chans! I grunden är det så att det som är bra för alla är särskilt bra för de som invandrat. Ökat byggande gynnar den som inte har någon bostad. En mer varierad arbetsmarknad gynnar den som inte har ett arbete. Ett gott företagsklimat gynnar den som måste hitta sin försörjning i sin egen kreativitet. Det vi borde göra är att satsa på dessa områden, så att Skellefteå blir framtidsplatsen för den som är ny i Sverige.

Jag och Liberalerna är beredda att ta ansvar för att vända utvecklingen i Skellefteå. Hittills ser vi väldigt få tecken på att den socialdemokratiska majoriteten är beredd att ompröva något av sina invanda mönster. Vi får hoppas att de gör det, eller att väljarna ger dem underkänt vid nästa val.

2 kommentarer om “Finns Skellefteå om 1000 år?”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *