Fakta

Andreas Westerberg (L)

För ett maktskifte i Skellefteå!