Tal för Internationella fredsdagen

2017-09-23 15:42

Internationella fredsdagen:

När vi idag samlas för att uppmärksamma den internationella fredsdagen gör vi det i ett land som har världsrekord i fred. I över 200 år har Sverige åtnjutit fred och frihet.

Det senaste svenska kriget avslutades på eftermiddagen den 14 augusti 1814. Det var ett kort fälttåg mot våra grannar i väster, Norge, som ville upplösa den Svensk-norska unionen och bli ett självständigt land. Tack och lov fördjupades inte den konflikten, vi fick fred och Norge kunde utropa sin självständighet.

I norra Sverige får vi titta tillbaka till 1809 – slagen vid Ratan och Sävar – för att hitta ofredstider. Då hette angriparen Ryssland.

Under märkesåret 2009 genomfördes en slags teaterförseställning i Sävar för att uppmärksamma 200 år av fred i våra trakter. Där ställde svenska och ryska soldater upp mot varandra. Det sköts med kanoner och gevär och en tjock, nästan stickande, rök svepte in över oss som stod i publiken.

Efter föreställningen kunde vi åka hem till våra hus och lägenheter, till vardagen, till arbete och nöjen.

För många människor i vår värld är stickande rök från kanoner och gevär inget skådespel. De kan inte åka hem till hus och lägenheter – för de hus och lägenheter som de bodde i står inte kvar. Deras vardag är inte arbete och nöjen. Det är flykt från kring, förföljerser, tortyr, terror och andra hemskheter.

Det är ju tyvärr så det ser ut i vår värld. Få länder har haft fred och frihet så länge som Sverige. För allt för många människor är kring, förföljerser, tortyr, terror och andra hemskheter en daglig verklighet. Det kan vi, som har vuxit upp i detta land, aldrig fullt ut sätta oss in i och förstå.

Det är för människor i världens oroshärdar som vi idag samlas för att uppmärksamma den internationella fredsdagen och vädja till världens länder om eld upphör och icke-våld.

Som land har Sverige en viktig roll i arbetet för fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi har haft det historiskt och vi ska ha det i framtiden. I detta arbete ingår även alla kommunen – däribland Skellefteå.

Att mäkla fred, bygga upp rättsäkra institutioner, förhindra korruption, bidra till humanitära insatser – som att dela ut mat och mediciner –, stärka handeln, bidra till utbildning och kompetens i utvecklingsländer, och att förhindra våld är några exempel på det internationella engagemang som jag ser att Sverige utför.

Detta ligger i linje med FN:s globala mål om ”Fredliga och inkluderande samhällen” och ”Globalt partnerskap”.

Bakom dessa insatser finns det människor som ibland riskerar sina liv för att hjälpa andra. Dels militärer, som under FN-flagg motverkar våld och oroligheter, och dels civila, som deltar i humanitärt arbete.

Dessa militära och civila veteraner – och deras arbete för fred och mänskliga rättigheter – bör vi också uppmärksamma en dag som denna. Som kommun bör vi även inrätta ett minnesmärke för att hedra dessa veteraner.

Skellefteå kommun har en stolt tradition av att vara en säker plats för dem som flyr undan krig och förföljelser. Det är vårt bidrag till internationell humanitet och det ska vi fortsätta med. Vi ska ta vårt ansvar för den del av Sveriges flyktigmottagande som förväntas av oss.

Skellefteå ska också vara en plats där vi skapar förutsättningar för människor att starta på nytt. Alla som bor här ska ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Vi ska inte bara ta hand om människor, vi ska ge verktyg och fråga vad Du kan bidra med. Det är bland annat på det sättet som vår kommun kan växa och nå målet om 80 000 invånare.

Att vi idag uppmärksammar den internationella fredsdagen är bra. Jag hoppas att det kan bli ett återkommande arrangemang där vi får reflektera över tillståndet i den värld vi lever i och vår roll i arbetet för fred, frihet och mänskliga rättigheter.

I mina ögon har vi som land en viktig roll att spela i det internationella arbetet för en världsomspännande fred. I grunden börjar det arbetet hos oss alla som vill se en värld utan kring, förföljerser, tortyr, terror och andra hemskheter.

Kom ihåg att ”Det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör”.

Vi kan göra skillnad och jag hoppas att denna dag kan inspirera till det.

 

Tack för att ni har lyssnat.

 

Andreas Löwenhöök (M)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *