Sensommartal

2017-08-27 17:36

Lördagen den 26 augusti genomförde Moderaterna i Skellefteå ett sommartal på Nordanåområdet. Ett trevligt familjearrangemang med musik och korv och ballonger för barnen. Jag höll också ett sommartal, eller kanske snarare ett sensommartal, där jag presenterade två av Moderaternas fokusområden i den lokala politiken: integration och trygghet.

Hela talet kan du läsa nedan:

 

Sensommartal 2017-08-26:

Välkomna hit, så roligt att se er här vid Moderaterna i Skellefteå första sommartal. Det här är ett avstamp för vårt arbete under det dryga år som är kvar fram till valdagen den 9 september 2018. Det kommer på många sätt att vara ett händelserikt år, där vårt fokus ligger på att träffa väljare och föra fram våra Moderata värderingar om frihet, ansvar och trygghet för alla. Det är här som vårt valår börjar.

Det går bra för Sverige just nu. Vi är mitt inne i en högkonjunktur. Det märks även lokalt. Inom flera områden går det bra för Skellefteå. Till exempel:

  • Är Skellefteå en högaktuell plats för etableringen av Europas största batterifabrik.
  • Tack vare strategiska, och politiskt helt riktiga, försäljningar av nära 2 000 lägenheter – inom allmännyttan – har den lokala bostadsmarknaden öppnats upp för flera nya privata aktörer, som är beredda att investera och bygga bostäder i kommunen.
  • Många skellefteåbor har också jobb. Men långt ifrån alla. Och inom gruppen utrikesfödda och bland ungdomar mellan 18–24 år ligger Skellefteå betydligt sämre till jämfört med övriga Sverige.

Det går bra för Skellefteå men det saknas inte utmaningar och faktiska samhällsproblem.

 

Skellefteå måste växa. Det är avgörande för att vi i framtiden ska kunna behålla och utveckla kvalitén i de tjänster och den infrastruktur som vi gemensamt vill att kommunen ska leverera. I egen regi eller genom privata välfärdsföretag. Allt från skola och äldreomsorg till räddningstjänst och vägar.

Det behövs fler företag och vi behöver bli fler som jobbar och betalar skatt. Företagande – jobb – skatt – lägger grunden för välfärden. Därför är kommunens tillväxt- och befolkningsmål om 80 000 invånare till år 2030 viktigt. Det är ett mål för fortsatta framsteg och utveckling i Skellefteå.

Tittar man på befolkningsstatistiken kan man snabbt konstatera att Socialdemokraternas Skellefteå inte växer i den takt som krävs för att målet, 80 000 invånare, ska nås. Det går för sakta!

I förläggningen innebär detta att kommunen kommer att tvingas till nedskärningar i äldreomsorgen, skolan och tryggheten. Eller så kommer alla hårt arbetande skelleftebor att få mindre i plånboken genom att en redan hög kommunalskatt kommer att höjas ytterligare.

Det är 12,5 år kvar till 2030. Än så finns det tid för att lyfta. Då krävs det idéer och skarpa förslag på reformer. Men nya förslag och reformer lyser alltjämt med sin frånvaro hos den socialdemokratiska majoriteten. Dessutom stänger de ute nya idéer och förslag, som kan bidra till ett växande Skellefteå, genom att hålla alternativ, valfrihet och mångfald borta från stora delar av välfärden.

Samtidigt kanske vi inte ska förvänta oss så mycket nya idéer från ett parti som suttit vid makten snart 75 år. Efter alla dessa år måste ju Skellefteå vara det socialdemokratiska idealsamhället. Låt oss stanna upp och fundera på detta en stund – det blir alltså inte bättre än så här med Socialdemokraterna vid rodret!

 

Vi Moderater vill mer för framtiden. I vårt Skellefteå ska alla människor som bor här ges förutsättningar och frihet att utvecklas och bidra till att vårt samhälle växer. Det är i människorna, företagen och föreningarna som kraften för ett växande Skellefteå finns. Här finns den kreativitet, det entreprenörskap och det mod som krävs för att skapa tillväxt. Vi tror att en mindre kommun ger oss ett större samhälle.

Med detta som utgångspunkt lägger vi fokus på två lokala samhällsproblem.

 

Det första problemet är bristerna i det lokala etableringsarbetet för de nya svenskar som kommer till Skellefteå. De bidrar till att vår befolkning ökar, men för få kommer in på arbetsmarknaden i regionen och många flyttar vidare till andra delar av landet.

Enligt arbetsförmedlingen senaste månadsstatistik ligger arbetslösheten bland utrikesfödda i Skellefteå på 26,4 procent. Det är helt oacceptabelt sett till att integration och etablering börjar med jobben.

Till skillnad från Socialdemokraterna i stadshuset, som sitter och tittar på och äter bullar i ett resultatlöst Integrationsråd, vill vi göra något åt detta.

Yrkesinriktad Svenska för invandrare, tydligare aktivitetskrav inom det ekonomiska biståndet och snabbspår för personer med specifika kompetenser och yrkeskunskaper är bara några av de förslag som vi har presenterat.

Men framförallt vill vi byta idéfokus i den lokala integrationspolitiken. Istället för att ställa frågan; ”Hur kan vi ta hand om dig?”, ska vi fråga; ”Vad kan du bidra med?”.

 

Så till en nyhet. Vi Moderater kommer att ta initiativ till att utreda förutsättningarna för att införa omsorgsnära service inom äldreomsorgen. Det innebär att servicepersonal kan ta över uppgifter som att bädda sängar, städa, tvätta kläder och sköta förrådshantering inom äldreomsorgen. Så att vård- och omsorgspersonalen istället får koncentrera sig på de vård-och omsorgsuppgifter som de har utbildning för.

De omsorgsnära servicetjänsterna bör utformas så att de går att kombinera med studier och kan vara det första enkla jobbet för till exempel ungdomar eller nya svenskar.

Det finns idag flera företag som har specialiserat sig på denna typ av tjänster.

I våra ögon kan omsorgsnära service stärka kvalitén i äldreomsorgen, förbättra resursanvändningen, bidra till att personalens kompentens nyttjas på rätt sätt och öppna vägar till den lokala arbetsmarknaden för fler.

Vi är beredda att prioritera bort sådan som kommunen håller på med, och som inte ligger inom välfärdens kärna, för att finansiera detta.

 

Det andra område som står i fokus för oss Moderater är tryggheten i Skellefteå. Tryggheten där du bor, tryggheten i förskolan, tryggheten i skolan, tryggheten på stan, tryggheten på landsbygden och tryggheten för våra äldre.

Brottsförebyggande rådets regionala siffror, från den Nationella trygghetsundersökningen, visar att andelen personer, i vårt närområde, som har utsatts för våldsbrott (som misshandel, hot och personrån) har ökat under de senaste åren. Vår region ligger idag över riksgenomsnittet.

Samtidigt visar polisens årsredovisning att antalet poliser i vår region har blivit färre.

 

För en tid sedan talade jag med en kvinna som heter Elisabeth. Hon bor i en by i den södra delen av kommunen med sin katt Lukas. Med åren har hennes hörsel blivit sämre, men det är inget fel på talförmågan eller synen.

Hon ringde mig för att prata om ett inbrott som skett i bystugan som ligger på andra sidan vägen där hon bor.

Elisabeth berättade att hon en kväll såg några ljussken från ficklampor i bystugan. Hon ringde polisen. Hon fick till svar att det inte fanns någon patrullbil att skicka, men att hon själv kunde gå över vägen och undersöka vad som pågick. Elisabeth svarade att hon visst kunde undersöka saken, hon skulle bara ringa till hennes bekant, en journalist, så att de kunde följas. Det blev aldrig aktuellt, polisen skickade istället en patrull som konstaterade att det hade varit ett inbrott.

Det Elisabeth förmedlade till mig i vårt samtal var frustration och oro. ”Vad händer om de kommer till mig nästa gång? Kommer det någon polis då? Hur går det för dem som inte känner en journalist?”.

Polisen bristande resurser är inte en kommunal fråga. Men den berör de invånare som bor i vår kommun. Därför anser jag att Skellefteå kommun ska skriva till den ansvarige ministern, Morgan Johansson (S), och beskriva de brister som finns hos polisen i vår del av landet.

 

Men arbetet för ett tryggt Skellefteå börjar och slutar inte hos polisen. Det finns mycket som vi kan göra i den lokala politiken. Moderaterna vill göra mer.

  • Vi vill stärka tryggheten i förskolan genom att ge syskon förtur att gå på samma förskola.
  • Vi vill stärka tryggheten i skolan genom låsta dörrar, ID-kort och bättre drogförebyggande arbete.
  • Vi vill stärka tryggheten på stan genom kameraövervakning på utsatta platser.
  • Vi vill stärka tryggheten på landsbygden genom att låta vägbelysningen lysa där människor bor.
  • Vi vill stärka tryggheten för våra äldre genom att bygga fler trygghetsboenden.

Känslan av att vara otrygg begränsar människors frihet. Vi Moderater värnar det öppna samhället där alla människor ska garanteras sin frihet. I vårt Skellefteå ska alla känna sig trygga.

 

Idag har jag presenterat två fokusområden, integration och trygghet, som Moderaterna i Skellefteå kommer att arbeta med under de kommande åren.

Skellefteå behöver ett nytt styre för att kommunen ska växa. Frihet, ansvar och trygghet behövs i ett växande Skellefteå. Ett växande Skellefteå behöver Moderaterna.

 

Tack för att ni har lyssnat.

 

 

Andreas Löwenhöök

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *