M: Inför syskonförtur till Skellefteås förskolor

2017-06-29 18:10

I en motion till kommunfullmäktige i Skellefteå föreslår Moderaterna att syskonförtur ska införas som prioriteringsgrund för placering i den kommunala förskolan. Idag är det önskat datum för placering som är överordnat och styr plats i kön.

Under våren har ett antal frustrerade föräldrar vänt sig till Moderaterna med frågor om förskolan i Skellefteå kommun. Ett återkommande problemområde är att kommunen inte tillämpar någon verklig syskonförtur vid placering i förskolan. Föräldrar vittnar om att syskon ”slits isär” och hur vardagspusslet blir svårare att få ihop när barnen ska hämtas och lämnas på olika platser. Detta vill vi ändra på.

I motionen skriver vi att dagens riktlinjer i praktiken innebär att ett ”ensambarn” går före ett ”syskonbarn” om familjen till ”ensambarnet” önskat datum dagen innan ”syskonbarnet”.

Ett annat problemområde som vi moderater lyfter fram är sena placeringsbesked.

Vi vill nu att För- och grundskolenämnden ska göra en generell översyn av riktlinjerna för placering i den kommunala förskolan och att frågor om syskonförtur och anmälnings- och beskedsprocessen särskilt ska ses över. Vi föreslår också att en föräldrapanel, med möjlighet att lämna synpunkter på riktlinjerna, ska knytas till översynen.

 

Läs hela motionen här:

Motion om nya riktlinjer för förskolan i Skellefteå – syskonfortur

 

 

Andreas Löwenhöök (M)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *