Budget 2018 – Ett Skellefteå för fler

2017-05-10 14:09

Treklövern i Skellefteå satsar mest på skolan

Idag presenterade Treklövern i Skellefteå, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, vårt alternativ till budget för 2018. Dokumentet heter ”Ett Skellefteå för fler” och är uppdelat i tre fokusområden; barn och unga, människor mitt i livet och äldre.

Treklöverns största satsning går till skolan. Vi vill lägga 32,5 miljoner kronor mer jämfört med den socialdemokratiska majoriteten i kommunen. I investeringsbudgeten finns pengar till ytterligare en förskola och säkra skolvägar. Med denna satsning är Treklövern det politiska alternativ i Skellefteå som vill ge mest till skolverksamheterna.

Våra barn och unga är vår framtid. De behöver den bästa uppväxt och utbildning. Därför föreslår vi faktiska satsningar på För- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden, 32,5 miljoner kronor mer än vad Socialdemokraterna nu föreslår. Dessa pengar ska bland annat användas till grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning, mindre barngrupper i förskolan och en trygg skolmiljö.

Inom området äldre vill Treklövern lägga 5 miljoner kronor på att stimulera byggandet av trygghetsboenden. Det innebär ytterligare 200-300 trygghetslägenheter. Vi vill också satsa 5,5 miljoner kronor på hospiceplatser, som de anser ska skapas i samarbete med landstinget. Treklövern vill även införa lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten och avsätter 5 miljoner kronor för en bättre arbetsmiljö inom äldreomsorgen.

Alla de äldre som har bidragit till det Skellefteå som vi ser idag är förtjänta av en trygg ålderdom. De ska kunna välja utförare av den omsorg de behöver, vården i livets slut ska vara värdig och trygg och det behövs fler trygghetsbostäder. Det är därför vi satsar 15,5 miljoner kronor mer på de äldres trygghet, omsorg och vård.

För att finansiera sina olika satsningar sparar Treklövern på EU-projekt och administration, upphandlar städ- och verkstadstjänster, energieffektiviserar och gör omprioriteringar från olika bidrag. Många av sparförslagen och satsningarna på utbildningsverksamheten går ihop med pariternas ambitioner för människor mitt i livet. Ett fokusområde med inriktning på jobb och bostadsbyggande.

Grunden till att vi vill föra mer pengar till utbildningsområdet är för att unga vuxna och nya svenskar ska ges möjlighet till en bra utbildning och lära sig språket. Det gör att människor kan växa och närma sig arbetsmarknaden. Vi vill också förbättra företagsklimatet genom att låta näringslivet utföra mer kommunal verksamhet. Vi är övertygade om att dessa insatser kommer att leda till fler jobb, bättre kvalitet i välfärden och kostnadsbesparingar som kan användas till satsningar på skolan och de äldres omsorg.

 

Läs mer här:

Treklöverns budget 2018 – Ett Skellefteå för fler

 

 

Andreas Löwenhöök (M)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *