Nu känner jag mig som en medelålders kränkt man!

2017-03-07 11:02

I en interpellation till För- och grundskolenämndens ordförande, Fredrik Stenberg (S), ifrågasätter jag om det lämpligt att skolförvaltningen i sin verksamhet bidrar till att uppmuntra traditionella könsroller. Bakgrunden till frågan är ett brev som skol- och kulturkontoret skickat ut för att inventera behovet av barnomsorg.

I slutet av februari landade ett brev i vår brevlåda, från Skellefteå kommun, adresserat till min fru – endast till henne. Brevet innehöll en blankett från skol- och kulturkontoret om behovsinventering av förskoleplatser. Vid en avstämning i kvarteret, bland de andra familjerna med små barn som snart ska börja förskola, framgick det att de erhållit samma blankett – alla adresserade till kvinnan i hushållet. Detta rimmar illa mot kommunens vision och ambitioner på jämställdhetsområdet.

Skellefteå kommun har en vision som säger att kommunen ska vara en “framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i”. Skellefteå har även skrivit på den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. I deklarationen lyder en av principerna ”Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet”.

Jag brukar sällan lyfta fram mig själv som exempel i den politiska debatten. Men nu känner jag mig som en medelålders kränkt man. Kommunen säger ju, med brevets adressering, att jag inte kan ta samma ansvar för vårt barn som min fru. Detta känns som en otidsenlig cementering av traditionella könsroller. Det behöver rättas till! Därför vill jag nu diskutera om det finns strukturer eller systemfel på kommunens förvaltningar som arbetar mot kommunens politiskt uppsatta mål.

 

Läs interpellationen här:
ska-kommunen-uppmuntra-till-traditionella-konsroller

 

 

Andreas Löwenhöök (M)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *