Alliansens kräver åtgärder för bättre företagsklimat

2016-09-07 18:05

1

Vid en presskonferens på onsdagsmorgonen presenterade Alliansens gruppledare i Skellefteå sitt förslag till handlingsplan för ett bättre företagsklimat. De fyra partierna har sedan 2014 frågat efter åtgärder för att lyfta företagandet i Skellefteå men Socialdemokraterna har hela tiden förhalat frågan. Alliansen menar att det svaga företagsklimatet i kommunen kräver snabba åtgärder och de vill ha beslut i frågan senast under december 2016.

Sedan ett par år tillbaka är det klart att någonting står fel till med företagandet i Skellefteå kommun. Andelen personer som driver företag är lägst i länet (9,7%) och för kvinnorna är siffran ännu lägre (4,9%). Nästan hälften (45%) av kommunens företagare har någon gång tvekat att lämna klagomål till kommunen och enligt preliminära siffror från Svenskt Näringsliv kommer kommunens placering i rankingen för näringslivsklimatet sjunka 2016.

Det finns en grundläggande politisk enighet om att detta är ett problem. I kommunens tillväxtstrategi som antogs juni 2015 finns exempelvis ett mål om att näringslivsklimatet måste förbättras. I samma strategi skrivs det också fram att kommunen ska anta en strategi för ett förbättrat företagsklimat.

Under 2016 har det pågått en process där partiernas gruppledare fört samtal med varandra kring en sådan strategi. Alliansen har vid olika tillfällen kommit med förslag om hur en sådan strategi skulle kunna läggas upp och gett konkreta förslag på viktiga punkter den skulle kunna innehålla. Den socialdemokratiska majoriteten har dock varit mycket otydlig med vad de vill med dessa samtal. Responsen på Alliansens förslag har varit sval och de har inte presenterat några egna idéer.

Måndag den 5 september samlades gruppledarna åter till ett möte. Majoritetens förslag var då att förlänga processen så att en handlingsplan ska kunna antas i början av 2017. Vad en sådan handlingsplan skulle kunna innehålla gav de dock inga signaler om.

Med anledning av detta presenterar Alliansen idag sitt förslag till handlingsplan för ett bättre företagsklimat i Skellefteå kommun. Handlingsplanen som bär namnet ”Ge idéerna plats” bifogas detta pressmeddelande och innehåller nära trettio olika förslag inom områden som spänner mellan politiskt ledarskap, effektiv förvaltning, konkurrensfrågor, handelsstrategi och nyanländas etablering.

Såhär går Alliansen vidare med sina förslag:

  • Alliansen kräver att kommunfullmäktige ska besluta om handlingsplanen under 2016, alltså senast vid decemberfullmäktige.
  • Alliansen kommer att delta i de fortsatta samtalen.
  • Varje förslag i Alliansens program, som inte har prövats av kommunfullmäktige under denna mandatperiod, kommer att bli en motion.

Läs hela programmet:

Handlingsprogram för bättre företagsklimat

 

Andreas Löwenhöök (M)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *